- Język i społeczeństwo - http://jis.uw.edu.pl -

Dokumenty i opłaty

Dokumenty

Opłaty za usługi edukacyjne dla cudzoziemców

 

Wytyczne dotyczące prac dyplomowych

4_uchwala_RD_IS_zasady_dyplomowania_Socjologia(1)

 

Prace dyplomowe

Wzór pracy dyplomowej

Składanie pracy w APD – instrukcja dla studentów