19 lipca 2019 r.

I tura rekrutacji – ogłoszenie wyników

Wyniki I tury rekrutacji zostaną przekazane kandydatom i kandydatkom (na kontach IRK) w dniu 25 lipca 2019 r., o godz. 10:00.

Przyjęte osoby zapraszamy do składania dokumentów w dniach: 25-26, 29 lipca 2019 r., w godz. 12:00-15:00,
do sekretariatu JiS w Instytucie Socjologii, ul. Karowa 18.

Informację o niezbędnych dokumentach można znaleźć tu: http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/