Struktura organizacyjna

 

Kierownik studiów

dr Małgorzata Sikorska
Instytyt Socjologii UW
mail: me.sikorska@uw.edu.pl

. Portret. Portret

Zastępczyni Kierownika studiów

dr Urszula Okulska
Instytyt Lingwistyki Stosowanej UW
mail:cu.okulska@uw.edu.pl

okulska_urszula

Rada Programowa JiS

prof. dr hab. Elżbieta Hałas
prof. dr hab. Mirosława Marody
dr hab. Łucja Biel
dr hab. Ewa Gruszczyńska
dr hab. Lech Nijakowski
dr Karolina Broś
dr Anna Jopek-Bosiacka
dr Agnieszka Kulczyńska
dr Mikołaj Lewicki
dr Sławomir Mandes
dr Urszula Okulska-Łukawska
dr Małgorzata Sikorska

członkami Rady są także dwie osoby reprezentujące studentów i studentki

Sekretariat

Małgorzata Arcichowska-Maj

Instytut Socjologii
ul. Karowa 18, 00-324 Warszawa
tel.: 22 55 20 721
e-mail: majm@is.uw.edu.pl lub jis.sekretariat@uw.edu.pl
pokój 101