Struktura organizacyjna

 

Kierownik studiów

dr Małgorzata Sikorska
Instytyt Socjologii UW
mail: jis.sekretariat@uw.edu.pl

. Portret. Portret

PO Z-cay Kierownika studiów

dr Urszula Okulska
Instytyt Lingwistyki Stosowanej UW
mail:cu.okulska@uw.edu.pl

okulska_urszula

Rada Programowa JiS

prof. dr hab. Elżbieta Hałas
prof. dr hab. Mirosława Marody
dr hab. Łucja Biel
dr hab. Ewa Gruszczyńska
dr hab. Lech Nijakowski
dr Karolina Broś
dr Anna Jopek-Bosiacka
dr Agnieszka Kulczyńska
dr Mikołaj Lewicki
dr Sławomir Mandes
dr Urszula Okulska-Łukawska
dr Małgorzata Sikorska

przedstawiciele studentów w roku akademickim 2016/2017:
Anna Sarnicka
Urszula Szymankiewicz

Sekretariat

Anna Pławczyk

Instytut Socjologii
ul. Karowa 18, 00-324 Warszawa
tel.: 22 55 20 721
e-mail: plawczyka@is.uw.edu.pl
pokój 101
godziny pracy sekretariatu: wtorek, środa (9.30-15.30), czwartek (godz. 9.30-14.00)