Struktura organizacyjna

 

Kierownik studiów

dr hab. Małgorzata Sikorska
Wydział Socjologii UW
mail: me.sikorska@uw.edu.pl

Zastępca Kierownika

dr Grzegorz Kowalski
Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
mail: g.kowalski@uw.edu.pl

Sekretariat

Małgorzata Arcichowska-Maj

Wydział Socjologii
ul. Karowa 18, 00-324 Warszawa
tel.: 22 55 20 721
e-mail: majm@is.uw.edu.pl
pokój 101