Studia

 Studia magisterskie na UW

Język i społeczeństwo: 

interdyscyplinarne studia nad dyskursem (JiS)

prowadzone wspólnie przez

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

 i Wydział Socjologii UW

Przykłady zajęć prowadzonych na JiS:

Nowe media i komunikacja

Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego

Konflikt – dyskryminacja – mowa nienawiści

Władza – manipulacja – komunikacja

Dialog społeczny i międzykulturowy

Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce i na świecie

Analiza dyskursu specjalistycznego

Fakultety (w tym także w językach obcych)

Szczegółowe informacje w zakładce: JiS plan studiów