Studia

Nowe studia magisterskie na UW

Język i społeczeństwo: 

interdyscyplinarne studia nad dyskursem (JiS)

prowadzone wspólnie przez

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

 i Instytut Socjologii UW

Przykłady zajęć prowadzonych na JiS:

Nowe media a komunikacja

Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego

Gry interkulturowe (Trening)

Konflikt – dyskryminacja – mowa nienawiści

Władza – manipulacja – komunikacja

Dialog społeczny i międzykulturowy

Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce i na świecie

Analiza dyskursu specjalistycznego

Fakultety (w tym także w językach obcych): np. Komunikacja niewerbalna, Komunikacja zawodowa w środowisku międzykulturowym, Kultura organizacyjna: zarządzanie znaczeniem

W programie studiów są też obowiązkowe praktyki w instytucjach publicznych,
firmach i organizacjach trzeciego sektora

Szczegółowe informacje w zakładce: JiS plan studiów