Dokumenty i opłaty

Dokumenty

Opłaty

Informacje na temat opłat podane są tu:
Opłaty w WLS WFiS JiS (dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015/2016)
cennik-na-rok-akademicki-2016-17
cenni na rok akademicki 2018/2019