Plan studiów

Studia na kierunku Język i społeczeństwo zapewniają interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia dotyczące komunikacji i różnorodnych dyskursów społecznych. Pozwalają one zdobyć:

  • wiedzę teoretyczną z obszaru socjologii oraz lingwistyki (moduł I: Społeczne i językowe konteksty komunikacji);
  • umiejętność posługiwania się narzędziami metodologicznymi, wypracowanymi przez socjologów i lingwistów w dziedzinie badań nad dyskursem i komunikacją (moduł II: Warsztaty z metod badań nad dyskursem);
  • umiejętności praktyczne, przydatne w kontekstach zawodowych i społecznych (moduł III: Praktyki komunikacyjne w wybranych obszarach życia społecznego).

Należy podkreślić praktyczny wymiar większości zajęć. Program przewiduje: warsztaty z metodologii (moduł II), ćwiczenia z obszaru istotnych społecznie praktyk komunikacyjnych (moduł III), rozwijający umiejętność działania w grupie kurs Zespołowy projekt badawczy, a także praktyki w instytucjach publicznych, w firmach i w organizacjach trzeciego sektora.

I rok

Lp.Nazwa przedmiotu *Forma zajęćLiczba godzinLiczba godzin tygodniowoForma zaliczeniaPunktacja ECTS
OGÓŁEM:33030022223030
1.Modele analizy dyskursu (cz. 1)W30-2-E-3-
2.Style – gatunki – kontekstyW30-2-E-3-
3.Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna W30-2-E-3-
4.Nowe media a komunikacja W30-2-E-3-
5.Analiza lingwistyczna i retoryczna ĆW30-2-ZS-3-
6.Jakościowa i ilościowa analiza treści
ĆW30-2-ZS-3-
7.Badania etnograficzne ĆW30-2-ZS-3-
8.Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (cz. 1)ĆW30-2-ZS-2-
9.Gry interkulturowe (trening)ĆW30-2-ZS-2-
10.Władza-manipulacja-komunikacjaW30-2-E-3-
11.Do wyboru:
Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie)
30-2-ZS2-
12.Modele analizy dyskursu (cz. 2)W-30-2-E-3
13.Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiściK-30-2-E-3
14.Tożsamość i budowanie więzi społecznych (cz. 1)W-30-2-E-3
15.Analiza konwersacyjnaĆW-30-2-ZS-3
16.Badania korpusoweĆW-30-2-ZS-3
17.Deliberacje i sondaż deliberatywnyĆW-30-2-ZS-3
18.Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (cz. 2)ĆW-30-2-ZS-2
19.Dialog społeczny i międzykulturowyK-30-2-ZS-2
20.Do wyboru:
Zespołowy projekt badawczy (do wyboru jeden spośród dwóch obszarów tematycznych)
ĆW-30-2-ZS-3
21.Do wyboru:
Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie)
-30-2-ZS-2
22.Do wyboru:
Praktyki w instytucjach publicznych, firmach i organizacjach trzeciego sektora
-------2
23.Wychowanie fizyczneĆW-30-2-ZAL-1
semestrzimowyletnizimowyletnizimowyletnizimowyletni

II rok

Lp.Nazwa przedmiotu *Forma zajęćLiczba godzinLiczba godzin tygodniowoForma zaliczeniaPunktacja ECTS
OGÓŁEM:3001202083030
semestrzimowyletnizimowyletnizimowyletnizimowyletni
1.Tożsamość i budowanie więzi społecznych (cz. 2)W30-2-E-3-
2.Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce (cz. 1)K30-2-ZS-3-
3.Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi na świecie (do wyboru jeden z obszar językowy)ĆW30+30-2+2-ZS-3+3-
4.Analiza dyskursu specjalistycznego (student realizuje dwa kursy) K30+30-2+2-E-3+3-
5.Do wyboru
Fakultet socjologiczny
K30-2-ZS-3-
6.Do wyboru
Fakultet lingwistyczny w języku obcym
K30-2-ZS-4-
7.Do wyboru
Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie)
30-2-ZS-2-
8.Seminarium magisterskieS30-2-ZS-3-
9.Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce (cz. 2)K-30-2-ZS-3
10.Do wyboru
Fakultet socjologiczny
K-30-2-ZS-3
11.Do wyboru
Fakultet lingwistyczny w języku obcym
K-30-2-ZS-3
12.Seminarium magisterskieS-30-2-ZS-3
13.Napisanie pracy magisterskiej-------18