Program studiów

Studia na kierunku Język i społeczeństwo zapewniają interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia dotyczące komunikacji i różnorodnych dyskursów społecznych. Pozwalają one zdobyć:

  • wiedzę teoretyczną z obszaru socjologii oraz lingwistyki (moduł I: Społeczne i językowe konteksty komunikacji);
  • umiejętność posługiwania się narzędziami metodologicznymi, wypracowanymi przez socjologów/socjolożki i lingwistów/lingwistki w dziedzinie badań nad dyskursem i komunikacją (moduł II: Warsztaty z metod badań nad dyskursem);
  • umiejętności praktyczne, przydatne w kontekstach zawodowych i społecznych (moduł III: Praktyki komunikacyjne w wybranych obszarach życia społecznego).

Należy podkreślić praktyczny wymiar większości zajęć. Program przewiduje: warsztaty z metodologii (moduł II) oraz ćwiczenia z obszaru istotnych społecznie praktyk komunikacyjnych (moduł III). Dodatkowo, Zespołowy projekt badawczy to kurs, którego celem jest między innymi rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

UWAGA:

Program obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022.

I rok

Lp.Nazwa przedmiotu *Forma zajęćLiczba godzinLiczba godzin tygodniowoForma zaliczeniaPunktacja ECTS
OGÓŁEM:33030022203129
1.Modele analizy dyskursu (cz. 1)W30-2-E-3-
2.Style – gatunki – kontekstyW30-2-E-3-
3.Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna W30-2-E-3-
4.Nowe media a komunikacja W30-2-E-3-
5.Analiza konwersacyjna ĆW30-2-ZS-3-
6.Jakościowa i ilościowa analiza treści
ĆW30-2-ZS-3-
7.Badania etnograficzne ĆW30-2-ZS-3-
8.Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (cz. 1)War30-2-ZS-3-
9. Analiza retoryczna i lingwistyczna ĆW30-2-ZS-2-
10.Władza-manipulacja-komunikacjaW30-2-E-3-
11.Do wyboru:
Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie)
30-2-ZS2-
12.Modele analizy dyskursu (cz. 2)W-30-2-E-3
13.Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiściK-30-2-E-3
14.Tożsamość i budowanie więzi społecznych (cz. 1)W-30-2-E-3
15.Dialog społeczny i międzykulturowyK-30-2-ZS-2
16.Badania korpusoweĆW-30-2-ZS-2
18.Deliberacje i sondaż deliberatywnyĆW-30-2-ZS-3
19.Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (cz. 2)War-30-2-ZS-3
20.Do wyboru:
Zespołowy projekt badawczy (do wyboru jeden spośród dwóch obszarów tematycznych)
ĆW-30-2-ZS-2
21.Do wyboru:
Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie)
-30-2-ZS-2
23.Do wyboru:
Seminarium magisterskie
SEM-30-2-ZAL-6
semestrzimowyletnizimowyletnizimowyletnizimowyletni

II rok

Lp.Nazwa przedmiotu *Forma zajęćLiczba godzinLiczba godzin tygodniowoForma zaliczeniaPunktacja ECTS
OGÓŁEM:21021014143030
semestrzimowyletnizimowyletnizimowyletnizimowyletni
1.Tożsamość i budowanie więzi społecznych (cz. 2)W30-2-E-3-
2.Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce (cz. 1)K30-2-ZS-3-
3.Socjolingwistyka i dyskursĆW30-2-ZS-4-
4.Analiza dyskursu specjalistycznego (perspektywa socjologiczna) K30-2-E-4-
6.Do wyboru
Fakultet socjologiczny
K30-2-ZS-3-
7.Do wyboru
Fakultet lingwistyczny w języku obcym (zajęcia do wyboru z listy zajęć dla studentów ILS, zajęcia w języku obcym)
K30-2-ZS-4-
9.Do wyboru:
Seminarium magisterskie i pisanie pracy
SEM30-2-zal wpisywane w II sem-9-
10.Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi na świecie
(zajęcia w języku obcym)
ĆW-30-2-ZS-4
11.Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce (cz. 2)K-30-2-ZS-3
Analiza dyskursu specjalistycznego (perspektywa lingwistyczna)K-30-2-ZS-4
12.Do wyboru
Fakultet socjologiczny
K-30-2-ZS-3
13.Do wyboru
Fakultet lingwistyczny w języku obcym (zajęcia do wyboru z listy zajęć dla studentów ILS)
K-30-2-ZS-4
Do wyboru
Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie)
-30-2-ZS-2
14.Do wyboru:
Seminarium magisterskie i pisanie pracy magisterskiej
SEM-30-2-zal-10