Koła naukowe WS i ILS

Zachęcamy studentów kierunku Język i społeczeństwo do udziału w spotkaniach Studenckich Kół Naukowych działających w ramach Wydziału Socjologii i Instytutu Lingwistyki Stosowanej:

 • Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Badań nad Dyskursem i KomunikacjąW marcu 2022 działalność Koła została reaktywowana.
  Powołano Zarząd w składzie: Miłosz Omietoński (prezes), Magda Borysławska (wiceprezes), Nina Sprycha (skarbnik). Opiekunem Koła jest prof. Sławomir Mandes.

  Planowane działania:

 • Edukacja nieformalna
 • Wymiana doświadczeń i wiedzy
 • Grupa samokształceniowa
 • Organizacja konferencji lub sesji naukowej
 • Prowadzenie badań terenowych
 • Realizacja zespołowych projektów badawczych
 • Cykliczne spotkania dyskusyjne
 • Wspólne pisanie prac naukowych
 • Promowanie badań nad dyskursem i komunikacją
Osoby zainteresowane działalnością Koła prosimy o kontakt z Panią Shin Mazur – absolwentki JiS i obecnej doktorantki w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych. Adres mailowy: ms.mazur4@uw.edu.pl

 

przycisk KS ILS     http://socjolingwisci.ils.uw.edu.pl/

Zrzut ekranu 2015-10-28 o 10.47.52http://chikwadrat.pl/
https://www.facebook.com/chikwadrat/info/?tab=page_info

Zrzut ekranu 2015-10-28 o 10.51.57

https://www.facebook.com/socjologiapubliczna/