Koła naukowe WS i ILS

Zachęcamy studentów kierunku Język i społeczeństwo do udziału w spotkaniach Studenckich Kół Naukowych działających w ramach Wydziału Socjologii i Instytutu Lingwistyki Stosowanej:

 • Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Badań nad Dyskursem i KomunikacjąW marcu 2022 działalność Koła została reaktywowana.
  Powołano Zarząd w składzie: Miłosz Omietoński (prezes), Magda Borysławska (wiceprezes), Nina Sprycha (skarbnik). Opiekunem Koła jest prof. Sławomir Mandes.Planowane działania:
 • Edukacja nieformalna
 • Wymiana doświadczeń i wiedzy
 • Grupa samokształceniowa
 • Organizacja konferencji lub sesji naukowej
 • Prowadzenie badań terenowych
 • Realizacja zespołowych projektów badawczych
 • Cykliczne spotkania dyskusyjne
 • Wspólne pisanie prac naukowych
 • Promowanie badań nad dyskursem i komunikacją
Osoby zainteresowane działalnością Koła prosimy o kontakt z Panią Shin Mazur – absolwentki JiS i obecnej doktorantki w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych. Adres mailowy: ms.mazur4@uw.edu.pl
AKTUALNOŚCI:
Koło Naukowe Badań nad Dyskursem zaprasza na pierwsze spotkanie otwarte 2 czerwca o 18:00 w Zachęcie!
W ramach spotkania zwiedzimy razem wystawę Natalii Romik „Kryjówki. Architektura przetrwania”. Po wystawie planujemy wspólną dyskusję skupioną wokół analizy dyskursu wizualnego na podstawie wystawy. Udział bezpłatny.
Po wystawie oprowadzać będzie Mateusz Hędowski-Szczepaniak – wydawca portalu Polscy Sprawiedliwi w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (dyscyplina: historia), absolwent historii (specjalizacja: historia społeczna XIX i XX w.) oraz studiów żydowskich (specjalizacja: literatura, język i kultura jidysz) na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem).
Więcej informacji i zapisy na profilu Koła: https://www.facebook.com/knbd.uw/

 

przycisk KS ILS     http://socjolingwisci.ils.uw.edu.pl/

Zrzut ekranu 2015-10-28 o 10.47.52http://chikwadrat.pl/
https://www.facebook.com/chikwadrat/info/?tab=page_info

Zrzut ekranu 2015-10-28 o 10.51.57

https://www.facebook.com/socjologiapubliczna/