Perspektywy pracy po JiS

Absolwent kierunku będzie wiedział „jak działać słowami” – by zacytować klasyczne sformułowanie Johna Langshawa Austina, brytyjskiego filozofa i językoznawcy.

Oznacza to, że: będzie posiadał wszechstronną, wieloaspektową wiedzę teoretyczną, metodologiczną i praktyczną
z zakresu komunikowania społecznego i analizy dyskursu oraz będzie potrafił poddawać ją krytycznej ewaluacji oraz stosować w życiu zawodowym i społecznym.

Absolwent kierunku Język i społeczeństwo będzie przygotowany do podjęcia pracy wymagającej kreatywnego realizowania zadań związanych z komunikacją w takich obszarach jak:

  • instytucje kultury
  • ośrodki badania opinii
  • media
  • instytucje administracji publicznej
  • organizacje pożytku publicznego
  • agencje reklamowe, marketingowe i brandingowe

Interdyscyplinarny charakter proponowanego kierunku sprawia, że absolwent zdobędzie umiejętności szczególnie pożądane na rynku pracy wymagającym elastyczności, kreatywności i samodzielności pracowników. W programie studiów podkreślono wyraźnie kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się, co jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed społeczeństwem opartym na wiedzy.