Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem (JiS) to nowy kierunek na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzony wspólnie przez Instytut Socjologii i Instytut Lingwistyki Stosowanej

W ramach kierunku prowadzone są zajęcia dla studentów studiów magisterskich

Aktualności

 • 21 lutego 2017 r.

  Konferencja Quo vadis Lingua?

  Koło Naukowe Socjolingwistów zaprasza na 14. edycję konferencji studencko-doktoranckiej Quo vadis Lingua?, która odbędzie się 27 maja 2017 roku. Zakres tematyczny konferencji: socjolingwistyka, etnolingwistyka, semiotyka, lingwistyka antropologiczna, analiza dyskursu, językoznawstwo kontrastywne, translatoryka, językoznawstwo korpusowe, magią językową...

  czytaj więcej
 • 20 grudnia 2016 r.

  Spotkanie informacyjne na temat programu Erazmus+

  Spotkanie informacyjne na temat wyjazdów w ramach Erazmusa odbędzie się 10 stycznia 2017 r., o godz. 18:00, w IS w sali 304. dr Julia Kubisa (koordynatorka ds mobilności w IS) zapowiada: "Na spotkaniu porozmawiamy o możliwościach (kraje, uczelnie, wysokość stypendium), warunkach i terminach związanych z uczestnictwem w programie Erasmus+...

  czytaj więcej
 • 07 grudnia 2016 r.

  Plan na II semestr

  Szczegółowe informacje na temat dlanu na drugi semestr (dla I i II roku) znajdują się w zakładce: studia, plan zajęć.

  czytaj więcej
 • 06 listopada 2016 r.

  Wybory w IS

  14 listopada 2016 r. w Intytucie Socjologii odbędą się wybory do: Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Socjologii (7 mandatów), Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (10 mandatów), Rady Instytutu Socjologii (7 mandatów), Parlamentu Studentów UW (2 mandaty)...

  czytaj więcej
 • 23 października 2016 r.

  Sympozium in memoriam prof. Anny Duszak

  18 listopada odbędzie się sympozjum naukowe: "Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa - in memoriam prof. Anny Duszak (1950-2015)". Pani Profesor Duszak była pomysłodawczynią studiów JiS. Więcej informacji o sympozjum na stronie Zakładu Badań nad Dyskursem ILS...

  czytaj więcej
zobacz archiwum aktualnosci

Najbliższe wydarzenia

brak wydarzeń

Wykładowcy


prof. dr hab.
Mirosława Marody

wszyscy wykładowcy