Plan zajęć

ROK AKADEMICKI 2023/2024

Plan zajęć na II semestr

I ROK

wtorek (zajęcia organizowane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej, ul. Dobra 55)
9.45 – 11.15 Tożsamość i budowanie więzi społecznych – dr Ewa Nowik-Dziewicka
11.30 – 13.00 Modele analizy dyskursu (perspektywa lingwistyczna) – dr Urszula Okulska

15.00 – 16.30 Analiza konwersacyjna – dr Agnieszka Kulczyńska
16.45 – 18.15 Seminarium magisterskie* (perspektywa lingwistyczna) – dr hab. Urszula Topczewska

środa (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii, ul. Karowa 18)
9.45 – 11.15 Jakościowa i ilościowa analiza treści – dr Maja Sawicka
11.30 – 13.00 Modele analizy dyskursu (perspektywa socjologiczna) – prof. Elżbieta Hałas
13.15 – 14.45 Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści – dr hab. Lech Nijakowski
15.00 – 16.30 Seminarium magisterskie* (perspektywa socjologiczna) – dr hab. Małgorzata Jacyno

18.30 – 20.00 (zajęcia on-line) – Zespołowy Projekt Badawczy* (perspektywa lingwistyczna) – dr Grzegorz Kowalski

piątek (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii, ul. Karowa 18)
9.45 – 11.15 – Zespołowy Projekt Badawczy* (perspektywa socjologiczna) – dr hab. Małgorzata Sikorska
11.30 – 13.00 – Deliberacje i sondaż deliberatywny – mgr Shin Mazur
13.15 – 14.45 – Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (cz. II) – mgr Zofia Rohozińska

*Zajęcia do wyboru: seminarium magisterskie oraz Zespołowy Projekt Badawczy

 

II ROK

wtorek (zajęcia organizowane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej, ul. Dobra 55)
13.15 – 14.45 Analiza dyskursu specjalistycznego (perspektywa lingwistyczna) – dr Anna Bajerowska (IKSI)

środa (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii, ul. Karowa 18)
11.30 – 13.00 O tym się mówi w Polsce (cz. II) – dr hab. Małgorzata Sikorska
13.15 – 14.45 Fakultet socjologiczny: Spory o środowisko naturalne – warsztaty z analizy dyskursu – dr hab. Anna Horolets (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW)
15.00 – 16.30 Seminarium magisterskie (perspektywa socjologiczna) – dr hab. Sławomir Mandes

16.45 – 18.15 (zajęcia on-line) Seminarium magisterskie dla II roku – dr Grzegorz Kowalski

 

ROK AKADEMICKI 2023/2024

Plan zajęć na I semestr

I ROK

wtorek (zajęcia organizowane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej, ul. Dobra 55)

11.30 – 13.00 Analiza lingwistyczna i retoryczna (ćwiczenia) – dr Agnieszka Kulczyńska, sala 01.074 (poz. -1)
13.15 – 14.45 Badania korpusowe (ćwiczenia) – GRUPA I – dr Łukasz Karpiński (IKSI), sala Z.613 (poz. -1)
15.00 – 16.30 Badania korpusowe (ćwiczenia) – GRUPA II – dr Łukasz Karpiński (IKSI), sala Z.613 (poz. -1)
16.45 – 18.15 Style – gatunki – konteksty (wykład) – dr Urszula Okulska, sala 01.078 (poz. -1)
18.30 – 20.00 Dialog społeczny i międzykulturowy (konwersatorium) – dr Tomasz Olczyk (ISNS), sala 01.078 (poz. -1)

środa (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii, ul. Karowa 18)

9.45 – 11.15 Badania etnograficzne (ćwiczenia GRUPA I) – dr hab. Barbara Bossak-Herbst, sala 405
11.30 – 13.00 Władza-manipulacja-komunikacja (wykład) – dr hab. Lech Nijakowski, sala 403
13.15 – 14.45 Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna (wykład) – dr hab. Małgorzata Jacyno, sala 403
15.00 – 16.30 Badania etnograficzne (ćwiczenia GRUPA II) – dr hab. Barbara Bossak-Herbst, sala 405

piątek (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii, ul. Karowa 18)

9.45 – 11.15 Nowe media i komunikacja (wykład) – dr Bartosz Lutostański (Instytut Anglistyki), sala 304
11.30 – 13.00 Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (cz. I) – dr Krzysztof Świrek, sala 304

II ROK

wtorek (zajęcia organizowane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej, ul. Dobra 55)

11.30 – 13.00 Analiza dyskursu publicznego: O tym się mówi na świecie (konwersatorium; zajęcia w języku angielskim) – dr Tomasz Konik, sala 01.078 (poz. -1)
13.15 – 14.45 Fakultet lingwistyczny po angielsku*: Rhetoric of success and failure (konwersatorium) – dr hab. Adriana Mica (IPSiR), sala 00.111 (poz. 0)
16.45 – 18.15 Seminarium magisterskie (perspektywa lingwistyczna) – dr Grzegorz Kowalski, zajęcia on-line

[* lub fakultet w jęz. obcym z listy kursów dla studentów i studentek kierunku „Lingwistyka Stosowana”
Zapisy w arkuszu udostępnionym pod koniec semestru letniego 2022/2023 r.
W roku akademickim trzeba zaliczyć dwa fakultety lingwistyczne].

środa (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii, ul. Karowa 18)

9.45 – 11.15 O tym się mówi – analiza dyskursu publiczną (perspektywa socjologiczna, cz. I) – dr hab. Lech Nijakowski, sala 406
11.30 – 13.00 Socjolingwistyka i dyskurs (wykład) – dr Monika Konert-Panek (IKSI), sala 406
13.15 – 14.45 oraz 15.00 – 16.30 (7 pierwszych zajęć w semestrze) Analiza dyskursu specjalistycznego: Pamięć zbiorowa (perspektywa socjologiczna) – dr Paweł Dobrosielski, sala 406
13.15 – 14.45 oraz 15.00 – 16.30 (7 ostatnich zajęć w semestrze) *Fakultet socjologiczny: Przynależności i wykluczenia – ćwiczenia z dyskursu i reprezentacji muzealnych – dr hab. Joanna Wawrzyniak, sala 406

piątek (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii, ul. Karowa 18)

9.45 – 11.15 Tożsamość i budowanie więzi społecznych (perspektywa socjologiczna) (wykład) – dr Tomasz Rawski, sala 406
11.30 – 13.00 Seminarium magisterskie dla II roku – dr hab. Sławomir Mandes. dr hab. Małgorzata Sikorska, sala 406
13.15 – 14.45 *Fakultet socjologiczny: Spory o środowisko naturalne – warsztaty z analizy dyskursu – dr hab. Anna Horolets (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej), sala 406

[* w roku akademickim trzeba zaliczyć dwa fakultety socjologiczne.
Dwa wymienione wyżej kursy są przygotowane specjalnie dla Państwa. Poza tymi kursami mogą Państwo wybierać z puli wszystkich zajęć prowadzonych na studiach magisterskich na kierunku Socjologia (oprócz wykładów).
Spis zajęć znajdą Państwo na stronie WS].

 

ROK AKADEMICKI 2022/2023

Plan zajęć na II semestr

I ROK

wtorek (zajęcia organizowane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej, ul. Dobra 55)

9.45-11.15 Tożsamość i budowanie więzi społecznych – dr Ewa Nowik-Dziewicka
11.30-13.00 Modele analizy dyskursu (perspektywa lingwistyczna) – dr Urszula Okulska
15.00-16.30 Analiza konwersacyjna – dr Agnieszka Kulczyńska
16.45-18.15  Zespołowy Projekt Badawczy (perspektywa lingwistyczna) – dr Grzegorz Kowalski
18.30-20.00  Seminarium magisterskie (perspektywa lingwistyczna)- dr Grzegorz Kowalski

środa (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii, ul. Karowa 18)

9.45-11.15 Deliberacje i sondaż deliberatywny  – dr hab. Anna Przybylska, mgr Shin Mazur
11.30-13.00 Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści – dr hab. Lech Nijakowski
13.15 – 14.45 Zespołowy Projekt Badawczy (perspektywa socjologiczna) – dr hab. Małgorzata Sikorska
15.00 – 16.30 Seminarium magisterskie (perspektywa socjologiczna) – dr hab. Sławomir Mandes

piątek (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii)

15.00 – 16.30 Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (cz. II) – mgr Zosia Rohozińska (UWAGA: zajęcia online)

 

II ROK

wtorek (zajęcia organizowane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej, ul. Dobra 55)
13.15-14.45 Analiza dyskursu specjalistycznego (perspektywa lingwistyczna) – dr Anna Bajerowska
15.00 – 16.30 Seminarium magisterskie (perspektywa lingwistyczna) – dr Grzegorz Kowalski

środa (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii, ul. Karowa 18)
11.30-13.00 O tym się mówi w Polsce – cz. II (konwersatorium) – dr hab. Małgorzata Sikorska
13.15 – 14.45 Seminarium magisterskie (perspektywa socjologiczna) – prof. dr hab. Andrzej Waśkiewicz, dr Krzysztof Świrek

 

Plan zajęć na I semestr

I ROK

wtorek (zajęcia organizowane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej, ul. Dobra 55)
9.45 – 11.15 Style – gatunki – konteksty (wykład) – dr Urszula Okulska, sala 01.082 (poz. -1)
11.30 – 13.00 Analiza lingwistyczna i retoryczna (ćwiczenia) – dr Agnieszka Kulczyńska, sala 01.082 (poz. -1)
13.15 – 14.45 Dialog społeczny i międzykulturowy (konwersatorium) – dr Tomasz Olczyk (ISNS), sala 01.079 (poz. -1)
15.00 – 16.30 Badania korpusowe (ćwiczenia) – GRUPA I – mgr Aleksandra Tomaszewska, sala 01.060 (poz. -1)
16.45 – 18.15 Badania korpusowe (ćwiczenia) – GRUPA II – mgr Aleksandra Tomaszewska, sala 01.060 (poz. -1)

środa (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii)
9.45 – 11.15 Władza-manipulacja-komunikacja (wykład) – dr hab. Lech Nijakowski, sala 403
11.30 – 13.00 Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna (wykład) – dr hab. Małgorzata Jacyno, sala 403
13.15 – 14.45 Nowe media i komunikacja (wykład) – dr hab. Mikołaj Lewicki, sala 403
15.00 – 16.30 Modele Analizy Dyskursu (perspektywa socjologiczna) (wykład) – prof. dr hab. Elżbieta Hałas, sala 403

piątek (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii)
9.45 – 11.15 Jakościowa i ilościowa analiza treści (ćwiczenia) – GRUPA I – dr Maja Sawicka, sala 411
9.45 – 11.15 Badania etnograficzne (ćwiczenia) – GRUPA II – dr Barbara Bossak-Herbst, sala 406
11.30 – 13.00 Jakościowa i ilościowa analiza treści (ćwiczenia) – GRUPA II – dr Maja Sawicka, sala 411
11.30 – 13.00 Badania etnograficzne (ćwiczenia) – GRUPA I – dr Barbara Bossak-Herbst, sala 406
13.15 – 14.45 Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego – cz. I (warsztat) – dr Krzysztof Świrek, sala 406

II ROK

wtorek (zajęcia organizowane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej, ul. Dobra 55)
11.30 – 13.00 Seminarium magisterskie (perspektywa lingwistyczna) – dr Grzegorz Kowalski, sala 00.111 (poz. 0)
13.15 – 14.45 Fakultet lingwistyczny po angielsku*: Rhetoric of success and failure (konwersatorium) – dr hab. Adriana Mica, sala 00.111 (poz. 0)
15.00 – 16.30 Analiza dyskursu publicznego: O tym się mówi na świecie (konwersatorium; zajęcia w języku angielskim) – mgr Dariusz Marciński, sala 00.113 (poz. 0)

[* lub zajęcia do wyboru z listy kursów dla studentów i i studentek ILS; zajęcia w języku obcym; trzeba zaliczyć jeden fakultet lingwistyczny w semestrze zimowym i jeden fakultet lingwistyczny w semestrze letnim]

środa (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii)
9.45 – 11.15 Fakultet socjologiczny**: Przynależności i wykluczenia: Analizy/Ćwiczenia z dyskursu i reprezentacji muzealnych (konwersatorium) – dr hab. Joanna Wawrzyniak, dr hab. Roma Sendyka (UJ) [zajęcia współprowadzone z Uniwersytetem Jagiellońskim], sala 406
11.30 – 13.00 O tym się mówi w Polsce – cz. I (konwersatorium) – dr hab. Lech Nijakowski, sala 406
13.15 – 14.45 Fakultet socjologiczny**: Dyskursy płci  (konwersatorium) – dr hab. Julia Kubisa, sala 406
15.00 – 16.30 oraz 16.45 – 18.15 (7 spotkań) Analiza dyskursu specjalistycznego: Pamięć zbiorowa – perspektywa socjologiczna (konwersatorium) – dr Paweł Dobrowolski (IKP), sala 406

[** lub zajęcia do wyboru z listy kursów dla studentów i studentek WS (oprócz wykładów); trzeba zaliczyć dwa fakultety socjologiczne]

piątek (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii)

11.30 – 13.00 Tożsamość i budowanie więzi społecznych (perspektywa socjologiczna) (wykład) – dr Tomasz Rawski, sala 405
13.15 – 14.45 Socjolingwistyka i dyskurs (wykład) – dr Monika Konert-Panek (IKSI), sala 405
15.00 – 16.30 Seminarium magisterskie (perspektywa socjologiczna) – dr hab. Andrzej Waśkiewicz, dr Krzysztof Świrek, sala 405

 

Plan zajęć na II semestr roku akademickiego 2021/2022

[Założenie: wszystkie zajęcia będą się odbywały stacjonarnie]

I ROK

wtorek (zajęcia organizowane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej)
9.45 – 11.15 Tożsamość i budowanie więzi społecznych – dr Ewa Nowik-Dziewicka, sala 01.076 (poz. -1)
11.30 – 13.00 Analiza konwersacyjna – dr Agnieszka Kulczyńska, sala 00.111 (poz. 0)

15.00 – 16.30 Modele analizy dyskursu (perspektywa lingwistyczna) – dr Grzegorz Kowalski, sala 01.081 (poz. -1)
16.45 – 18.15 Zespołowy Projekt Badawczy (perspektywa lingwistyczna) – dr Grzegorz Kowalski, sala 01.081 (poz. -1)
18.30 – 20.00 Seminarium magisterskie (perspektywa lingwistyczna) – dr Grzegorz Kowalski, sala 01.081 (poz. -1)

środa (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii)
9.45 – 11.15 Deliberacje i sondaż deliberatywny – dr hab. Anna Przybylska
11.30 – 13.00 Konflikt-dyskyryminacja-mowa nienawiści – dr hab. Lech Nijakowski
13.15 – 14.45 Zespołowy Projekt Badawczy (perspektywa socjologiczna) – dr hab. Małgorzata Sikorska

piątek (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii)
9.45 – 13.00 (podwójne zajęcia) Warsztaty z analizy komunikacji cyfrowej i danych tekstowych – dr hab. Magdalena Derwojedowa, mgr. Agnieszka Karlińska, dr Maja Sawicka [UWAGA: zajęcia są przeznaczone dla Socjologii Cyfrowej, JiS i Socjologii II – 4 miejsca są zarezerwowane dla JiS]
13.15 – 14.45 Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (cz. 2) – dr Krzysztof Świrek
15.00 – 16.30 Seminarium magisterskie (perspektywa socjologiczna) – dr hab. Andrzej Waśkiewicz, dr Krzysztof Świrek

II ROK

wtorek (zajęcia organizowane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej)
11.30 – 13.00 Seminarium magisterskie – dr hab. Urszula Topczewska, sala 01.077 (poz. -1)
15.00 – 16.30 Analiza dyskursu specjalistycznego (perspektywa lingwistyczna) – dr Anna Bajerowska [uwaga: zajęcia w trybie zdalnym]

środa (zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii)
15.00 – 16.30 O tym się mówi w Polsce (cz. 2) – dr hab. Małgorzata Sikorska
16.45 – 18.30 Seminarium magisterskie (perspektywa socjologiczna) – dr hab. Sławomir Mandes

Plan zajęć na I semestr roku akademickiego 2021/2022:

I ROK
wtorek (zajęcia w sali, zajęcia organizowane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej)
8.00 – mgr A. Tomaszewska, Badania korpusowe, grupa I, sala 01.062 (poz. -1)
11.30 – dr A. Kulczyńska, Analiza lingwistyczna i retoryczna, sala 01.082 (poz. -1)
13.15 – dr T. Olczyk (ISNS), Dialog społeczny i międzykulturowy, sala 01.079 (poz. -1)
15.00 – mgr A. Tomaszewska, Badania korpusowe, grupa II, sala 01.062 (poz. -1)

środa (zajęcia online, zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii)
9.45 – dr G. Kowalski (ILS), Style – gatunki – konteksty
11.30 – dr hab. L. Nijakowski, Władza-manipulacja-komunikacja
13.15 – dr hab. M. Lewicki, Nowe media i komunikacja
15.00 – dr K. Świrek, Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna
+ wykład asynchroniczny: prof. E. Hałas, Modele analizy dyskursu (perspektywa socjologiczna)

piątek (zajęcia w sali, zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii)
8.00 – dr T. Rawski, Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (cz. I)
9.45 – dr M. Sawicka, Jakościowa i ilościowa analiza treści – pierwsza grupa
9.45 – dr B. Bossak-Herbst, Badania etnograficzne – druga grupa
11.30 – dr M. Sawicka, Jakościowa i ilościowa analiza treści – druga grupa
11.30 – dr B. Bossak-Herbst, Badania etnograficzne – pierwsza grupa

II ROK

wtorek (zajęcia w sali, zajęcia organizowane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej)
9.45 – dr hab. U. Topczewska, Seminarium magisterskie (lingwistyczne), sala 00.113 (poz. 0)
11.30 – dr G. Kowalski, Analiza dyskursu publicznego: O tym się mówi na świecie, sala 01.076 (poz. -1)
13.15 oraz 15.00 – dr P. Dobrosielski (IKP), Analiza dyskursu specjalistycznego: Pamięć zbiorowa [UWAGA: zajęcia zaczną się 30.11.2021 i będą zblokowane
– dwa spotkania pod rząd]

+ fakultet lingwistyczny w języku obcym (informacja będzie podana w późniejszym terminie)

środa (zajęcia w sali, zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii)
11.30 – dr hab. J. Kubisa, Fakultet socjologiczny: Dyskursy płci

15.00 – dr hab. L. Nijakowski, O tym się mówi w Polsce (cz. I)
16.45 – dr hab. S. Mandes, seminarium magisterskie (socjologiczne)

piątek (zajęcia online, zajęcia organizowane przez Wydział Socjologii)
9.45 – dr hab. A. Mica (ISNS), Fakultet socjologiczny: Retoryka sukcesu i porażki
11.30 – dr M. Konert-Panek (IKSI), wykład: Socjolingwistyka i dyskurs
+ wykład asynchroniczny, dr hab. S. Mandes, Tożsamość i budowanie więzi społecznych (perspektywa socjologiczna)

 

Plan zajęć na II semestr 2020/2021:

I ROK

środa (zajęcia organizowane przez WS):
9.45 – dr M. Sawicka, Jakościowa i ilościowa analiza treści (I grupa)
11.30 – prof. L. Nijakowski, konwersatorium: Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści,
13.15 – prof. E. Hałas, wykład: Modele Analizy Dyskursu (perspektywa socjologiczna)
15.00 – prof. S. Mandes, seminarium magisterskie (perspektywa socjologiczna)

wtorek (zajęcia organizowane przez ILS):

8.00 – dr Agnieszka Kulczyńska, Analiza konwersacyjna
9.45 – dr Ewa Nowik-Dziewicka, Tożsamość i budowanie więzi społecznych (wykład)
11.30 – dr Grzegorz Kowalski, Modele analizy dyskursu (wykład)

15.00 – dr Grzegorz Kowalski, Zespołowy projekt badawczy (perspektywa lingwistyczna)
16.45 – dr Tomasz Olczyk, Dialog społeczny i międzykulturowy
18.30 – dr hab. Urszula Topczewska, seminarium magisterskie (perspektywa lingwistyczna)

piątek (zajęcia organizowane przez WS):
8.00 – dr M. Sawicka, Jakościowa i ilościowa analiza treści (II grupa)
9.45 – prof. M. Sikorska, Zespołowy Projekt Badawczy (perspektywa socjologiczna)
11.30 – prof. A. Przybylska, Sondaż deliberatywny
13.15 – mgr A. Palęcka, Warsztaty z analizy dyskursu (część II)

II ROK
 
wtorek (zajęcia organizowane przez ILS):
11.30 – fakultet w jęz. obcym (K) 30h (pierwsze pasmo fakultetów ILS dla I i II roku)
15.00 – fakultet w jęz. obcym (K) 30h (drugie pasmo fakultetów ILS dla I i II roku)
16.45 – dr hab. Urszula Topczewska, seminarium magisterskie (perspektywa lingwistyczna)

środa (zajęcia organizowane przez WS):
11.30 – prof. M. Sikorska, O tym się mówi (część II)
13.15 – prof. M. Jacyno, fakultet socjologiczny: Postkolonializm
15.00 – prof. E. Hałas, seminarium magisterskie (perspektywa socjologiczna)

Plan zajęć na I semestr 2020/2021:

I ROK

środa (zajęcia w IS):

9.45-11.15 – wykład: Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna, dr hab. M. Jacyno, sala 403
11.30-13.00 – wykład: Nowe media i komunikacja, dr M. Lewicki, sala 403
13.15-14.45 – wykład: Władza-manipulacja-komunikacja, dr hab. L. Nijakowski, sala 403
wtorek (zajęcia w ILS):
8.00-9.30 – Badania korpusowe, dr hab. Ł. Biel, sala 01.063
9.45-11.15 – Analiza retoryczna i lingwistyczna, dr. A. Kulczyńska, sala 01.077
11.30-13.00 – wykład: Style, gatunki, konteksty, dr. G. Kowalski, sala 01.078
piątek (zajęcia w IS):
9.45-11.15 – ćwiczeni: Badania etnograficzne (I grupa), dr B. Bossak-Herbst, sala 406
11.30-13.00 – Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (cz. 1), dr T. Rawski, sala 406
13.15-14.45 – ćwiczeni: Badania etnograficzne (II grupa), dr B. Bossak-Herbst, sala 406

 

II ROK

środa (zajęcia w IS):

11.30-13.00 – Fakultet Socjologiczny: Dyskursy płci, dr hab. J. Kubisa, sala 406
13.15-14.45 – Analiza dyskursu specjalistycznego: Pamięć zbiorowa, dr Paweł Dobrosielski
(Instytut Kultury Polskiej), sala 406
15.00-16.30 – Seminarium magisterskie (socjologiczne), prof. E. Hałas, sala 204A
wtorek (zajęcia w ILS):
9.45-11.15 – O tym się mówi na świecie, dr. G. Kowalski, sala 01.078
16.45-18.00 – Seminarium magisterskie (lingwistyczne), dr hab. U. Topczewska, sala 01.074
piątek (zajęcia w IS):
8.00-9.30 – Analiza dyskursu specjalistycznego: Dyskursy tożsamości: ja, mną, o sobie,
dr hab. Jacek Wasilewski (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW), sala 403
9.45-11.15 – wykład: Socjolingwistyka i dyskurs, dr Monika Konert-Panek (IKSI), sala 403
11.30-13.00 – wykład: Tożsamość i budowanie więzi społecznych (perspektywa socjologiczna),
dr hab. S. Mandes, sala 403
13.15-14.45 – konwersatorium: O tym się mówi w Polsce (cz. 1), dr hab. L. Nijakowski, sala 403

[Oba fakultety lingwistyczne będą się odbywać w semestrze letnim].

 

Plan na II semestr roku akademickiego 2019/2020:

I ROK

(zajęcia w IS)

środa:
11.30 – prof. L. Nijakowski, konwersatorium: Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści, s. 403
13.15 – prof. E. Hałas, wykład: Modele Analizy Dyskursu (perspektywa socjologiczna), s. 403
15.00 – prof. E. Hałas, seminarium magisterskie, s. 204A

piątek:
9.45 – dr M. Sikorska, ZPB = Zespołowy Projekt Badawczy (perspektywa socjologiczna), s. 403
11.30 – dr T. Rawski, Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (cz. 2), s. 403
(zajęcia w ILS)
wtorek:
9.45 – seminarium mgr dr U. Okulska s. 01.076
11.30 – Analiza konwersacyjna dr A. Kulczyńska s. 00.111

15.00 – Zespołowy projekt badawczy dr G. Kowalski s. 01.060
16.45 – Dialog społeczny i międzykult. dr U. Okulska s. 00.111
18.30 – Badania korpusowe dr Ł. Karpiński s. 01.060
piątek:
13.15 – wykład: Tożsamość i budowanie więzi społecznych (perspektywa lingwistyczna), dr U. Okulska, s. 01.076
II ROK
(zajęcia w IS)
środa:
8.00 – prof. M. Jacyno, Fakultet socjologiczny: Ekonomia i nowoczesne imaginaria, s. 403
9.45 – dr M. Sikorska, O tym się mówi w Polsce (cz. 2), s. 315
11.30 – prof. S. Mandes, seminarium magisterskie, s. 406

(zajęcia w ILS)

wtorek:
15.00 – seminarium magisterskie dr hab. U. Topczewska s. 00.112
+ 2 fakultety ling. do wyboru z oferty fakultetów ILS

 

 

Plan na I semestr roku akademickiego 2019/2020:

I ROK

(zajęcia w IS)

środa
8.00-9.30 – Jakościowa i ilościowa analiza treści (I grupa), dr M. Sawicka, sala 411
9.45-11.15 – wykład: Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna, dr hab. Małgorzata Jacyno, sala 403
11.30-13.00 – wykład: Nowe media i komunikacja, dr M. Lewicki, sala 403
13.15-14.45 – wykład: Władza-manipulacja-komunikacja, dr hab. Lech Nijakowski, sala 403

piątek
8.00-9.30 – Jakościowa i ilościowa analiza treści (II grupa), dr M. Sawicka, sala 411
9.45-11.15 – Badania etnograficzne, dr M. Sawicka, sala 406
11.30-13.00 – Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (cz. 1), mgr Aleksander Kmak (Instytut Kultury Polskiej), sala 406
13.15-15.00 – Sondaż deliberatywny, dr Anna Przybylska, sala 406

(zajęcia w ILS)

wtorek
9.45-11.15 – ćwiczenia: Analiza retoryczna i lingwistyczna, dr A. Kulczyńska (01.077)
11.30-13.00 – wykład: Style, gatunki, konteksty, dr U. Okulska (01.076)
15.00-16.30 – wykład: Modele analizy dyskursu (perspektywa lingwistyczna), dr U. Okulska (01.078)

 

II ROK

(zajęcia w IS)

środa
9.45-11.15 – seminarium magisterskie, dr hab. S. Mandes, sala 406
11.30-13.00 – wykład: Tożsamość i budowanie więzi społecznych (perspektywa socjologiczna), dr hab. S. Mandes, sala 304
13.15-14.45 – Analiza dyskursu specjalistycznego: Pamięć zbiorowa, dr Paweł Dobrosielski (Instytut Kultury Polskiej), sala 406
15.00-16.30 – O tym się mówi w Polsce (cz. 1), dr hab. Lech Nijakowski, sala 406

piątek
13.15-14.45 – Fakultet socjologiczny: Socjologia internetu, dr M. Zaród, sala 403
[studenci II roku mogą także wybrać jako fakultet dowolny przedmiot z oferty Instytutu Socjologii dla studiów drugiego stopnia (oprócz wykładów)]
9.45-11.15 – Analiza dyskursu specjalistycznego: Dyskursy płci, dr J. Kubisa, sala 403
11.30-13.00 – Analiza dyskursu specjalistycznego: Dyskurs mediów, dr A. Przybylska, sala 403

(zajęcia w ILS)

wtorek
9.45-11.15 – Socjolingwistyka i dyskurs (CW – zajęcia w jęz. obcym), dr Urszula Okulska (01.076)
11.30-13.00 – Analiza dyskursu publicznego: O tym się mówi na świecie (CW – zajęcia w jęz. obcym), dr G. Kowalski (01.078)
15.00-16.30 – Seminarium magisterskie, dr U. Topczewska (00.112)

Ze względu na zmiany w programie ILS, oba fakultety lingwistyczne dla JiS będą się odbywać w semestrze letnim.

 

 

 

Plan na II semestr roku akademickiego 2018/2019:

I ROK

wtorek:

8.00-9.30 (ćwiczenia), ZPB (perspektywa lingwistyczna), dr T. Korybski 01.081
9.45-11.15 (konwersatorium) Badania korpusowe, dr hab. Ł. Biel 01.062

15.00-16.30 (wykład) Tożsamość i budowanie więzi społecznych, dr U. Okulska 01.076
16.45-18.15 (konwersatorium) Dialog społeczny i międzykulturowy, dr U. Okulska  01.076
18.30-20.00 (seminarium) Seminarium mgr, dr U. Okulska 01.076

środa:

12.00 – (wykład) MAD (perspektywa socjologiczna), prof. Elżbieta Hałas, s. 304
14.00 – (konwersatorium) Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści, dr hab. Lech Nijakowski, s. 406
16.00 – (seminarium) Seminarium magisterskie dla I roku, dr hab Sławek Mandes, s. 406

piątek:

8.00-9.30 (konwersatorium) Analiza konwersacyjna, dr Agnieszka Kulczyńska (UWAGA: zajęcia w ILS, sala 01.075)
10.00 – (ćwiczenia) Sondaż deliberatywny, dr Anna Przybylska, s. 406
12.00 – (ćwiczenia), ZPB (perspektywa socjologiczna), dr Małgorzata Sikorska, s. 315
14.00 – (ćwiczenia) Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (perspektywa socjologiczna), mgr Anna Szylar, s. 406

II ROK

wtorek:

9.30-11.00 (ćwiczenia) ADP: O tym się mówi na świecie (cz. 2) – dr P. Nagórka 01.07911.30-13.00 (konwersatorium) Fakultet lingwistyczny w języku obcym – z oferty fakultetów lingwistycznych ILS, np.:
• dr U. Okulska, Socjolingwistyczne badania terenowe (SBT) 01.078
• dr Aleksandra Kalata-Zawłocka, Język migowy i społeczność Głuchych (MIG) 00.112

15.00-16.30 (wykład) Tożsamość i budowanie więzi społecznych – dr U. Okulska 01.076
16.45-18.15 (seminarium) Seminarium magisterskie) – dr hab. U. Topczewska 01.078

środa:

8.00 – (jako fakultet socjologiczny) Ekonomia i nowoczesne imaginaria, dr hab. Małgorzata Jacyno, s. 406
10.00 – (seminarium) Seminarium magisterskie: Dyskurs – interakcja – tożsamość (kontynuacja), prof. Elżbieta Hałas. s. 204A

piątek:

12.00 – (konwersatorium) Analiza dyskursu specjalistycznego (perspektywa socjologiczna) Dyskurs mediów,
dr Anna Przybylska, s. 406
14.00 – (konwersatorium) O tym się mówi w Polsce (część 2), dr Małgorzata Sikorska, s. 315

 

 

 

Plan na I semestr roku akademickiego 2018/2019:

I ROK

wtorek (zajęcia w ILS):
9.45-11.15 – (wykład) Style, gatunki, konteksty, dr Urszula Okulska
11.30-13.00 – (ćwiczenia), Analiza retoryczna i lingwistyczna, dr Agnieszka Kulczyńska
15.00-16.30 – (wykład) Modele analizy dyskursu (perspektywa lingwistyczna), dr Urszula Okulska

środa (zajęcia w IS):
10.00     – (wykład) Nowe media i komunikacja, dr Mikołaj Lewicki
12.00     – (ćwiczenia) Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (perspektywa lingwistyczna), dr Łukasz Zaremba (IKP)
14.00     – (wykład) Władza-manipulacja-komunikacja, dr hab. Lech Nijakowski
16.00     – (wykład) Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna, dr hab. Małgorzata Jacyno

piątek (zajęcia w IS):
10.00     – (ćwiczenia) Jakościowa i ilościowa analiza treści, dr hab. Sławomir Mandes (1 grupa)/
– (ćwiczenia) Badania etnograficzne, dr Maja Sawicka (2 grupa)
12.00     – (ćwiczenia) Jakościowa i ilościowa analiza treści, dr hab. Sławomir Mandes (2 grupa)/
– (ćwiczenia) Badania etnograficzne, dr Maja Sawicka (1 grupa)

II ROK

wtorek (zajęcia w ILS):
8.00-9.30 – (ćwiczenia w języku obcym, cz. 1) Analiza dyskursu publicznego: O tym się mówi na świecie, dr P. Nagórka
9.45-11.15 – Seminarium magisterskie (perspektywa lingwistyczna), dr hab. Urszula Topczewska
11.30-13.00 – Fakultet lingwistyczny w języku obcym – z oferty fakultetów lingwistycznych ILS
[w tym:
– wtorek, 11.30-13.00 – Socjolingwistyka i dyskurs, dr Urszula Okulska lub
– czwartek, 15.00-16.30, Wielojęzyczność i wielokulturowość w krajach anglojęzycznych, dr Tomasz Korybski]

środa (zajęcia w IS):
10.00     – Seminarium magisterskie dla II roku: Dyskurs-interakcja-tożsamość, prof. dr hab. Elżbieta Hałas
12.00     – (konwersatorium) O tym się mówi w Polsce (część 1), dr hab. Lech Nijakowski
14.00     – (konwersatorium) Analiza dyskursu specjalistycznego (perspektywa lingwistyczne), dr Paweł Dobrosielski (IKP)
16.00     – (jako fakultet socjologiczny) Dyskurs marketingowy, dr Agata Grabowska

 

Spis zajęć i obsada w II semestrze:

I ROK
– (wykład) Modele analizy dyskursu (perspektywa socjologiczna), prof. Elżbieta Hałas
– (konwersatorium) Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści, dr hab. Lech Nijakowski
– (seminarium) Seminarium magisterskie dla I roku (perspektywa socjologiczna), dr hab Sławomir Mandes
– (ćwiczenia) Sondaż deliberatywny, dr Anna Przybylska
– (ćwiczenia), Zespołowy projekt badawczy (perspektywa socjologiczna), dr Małgorzata Sikorska
– (ćwiczenia) Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (perspektywa socjologiczna), mgr Anna Szylar
– (ćwiczenia) Analiza konwersacyjna, dr A. Kulczyńska
– (konwersatorium) Badania korpusowe, dr hab. Ł. Biel
– (konwersatorium) Dialog społeczny i międzykulturowy, dr U. Okulska
– (ćwiczenia) Zespołowy projekt badawczy (perspektywa lingwistyczna), dr T. Korybski
– (seminarium) Seminarium magisterskie dla I roku (perspektywa lingwistyczna), dr U. Okulska
– (wykład) Tożsamość i BWS [jako wykład monograf. dla I roku mgr ILS, 2 sem.]), dr U. Okulska – zajęcia wspólne dla I i II roku JIS + I rok mgr ILS

II ROK
– (jako fakultet socjologiczny) Ekonomia i nowoczesne imaginaria, dr hab. Małgorzata Jacyno
– Seminarium magisterskie dla II roku (perspektywa socjologiczna): Dyskurs-interakcjatożsamość, prof. dr hab. Elżbieta Hałas
– (konwersatorium) Analiza dyskursu specjalistycznego (perspektywa socjologiczna) Dyskurs mediów, dr Anna Przybylska
– (konwersatorium) O tym się mówi w Polsce (część 2), dr Małgorzata Sikorska
– (wykład) Tożsamość i BWS, dr U. Okulska [jako wykład monograf. dla I roku mgr ILS, 2 sem.] – zajęcia wspólne dla I i II roku JIS + I rok mgr ILS
– (ćwiczenia w języku obcym, cz. 2) Analiza dyskursu publicznego: O tym się mówi na świecie, dr P. Nagórka
– Seminarium magisterskie dla II roku (perspektywa lingwistyczna), dr hab. U. Topczewska
– Fakultet lingwistyczny w jęz. obcym z oferty fakultetów ling. ILS [w tym: dr Urszula Okulska Socjolingwistyczne badania terenowe – ang.]

Plan na II semestr roku akademickiego 2017/2018:

I rok

WTOREK (zajęcia odbywają się w ILS)
8.00-9.30 – dr A. Kulczyńska, Analiza lingwistyczna i retoryczna, sala 01.078
9.45-11.15 – dr A. Kulczyńska, Analiza konwersacyjna, sala 01.078
11.30-13.00 – dr U. Okulska, Seminarium magisterskie (zajęcia do wyboru), sala 01.078
——
16.45-18.15 – dr T. Korybski, Zespołowy projekt badawczy – perspektywa lingwistyczna (zajęcia do wyboru), sala 01.078
18.30-20.00 – dr U. Okulska, Tożsamość i budowanie więzi społecznych, sala 01.078

ŚRODA (zajęcia odbywają się w IS)
10.00-11.30 – prof. E. Hałas, Seminarium magisterskie: Dyskurs – interakcja – tożsamość (zajęcia do wyboru), sala 406
12.00-13.30 – prof. E. Hałas, Modele Analizy Dyskursu – perspektywa socjologiczna, sala 403
14.00-15.30 – dr hab. M. Jacyno, Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna, sala 403
16.00-17.30 – dr hab. L. Nijakowski, Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści, sala 406

PIĄTEK (zajęcia odbywają się w IS)
10.00-11.30 – dr M. Sikorska, Zespołowy projekt badawczy – perspektywa socjologiczna (zajęcia do wyboru), sala 406
12.00-13.30 – mgr. A. Szylar, Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (część 2), sala 406
14.00-15.30 – dr A. Przybylska, Deliberacje i sondaż deliberatywny, sala 406

II rok

WTOREK (zajęcia odbywają się w ILS)
8.00-9.30 – dr M. Gruszecka, Analiza dyskursu publicznego – o tym się mówi na świecie, sala 01.080
9.45-11.15 – prof. U. Topczewska, Seminarium magisterskie (zajęcia do wyboru) sala 01.080
+ Fakultet lingwistyczny w języku obcym (do wyboru z listy zajęć prowadzonych na ILS)

15.00-16.30 – dr U. Okulska, Tożsamość i budowanie więzi społecznych (cz. 2), sala 01.079

PIĄTEK (zajęcia odbywają się w IS)
10.00-11.30 – prof. M. Marody, Seminarium magisterskie: Społeczne aspekty języka (dla II roku), sala 405
12.00-13.30 – prof. M. Marody, Fakultet socjologiczny: Dyskurs towarzyski, sala 400
14.00-15.30 – dr M. Sikorska, Analiza dyskursu publicznego – o tym się mówi w Polsce (część 2), sala 315

 

Plan zajęć I semestrze roku akademickiego 2017/2018:

I ROK

wtorek (zajęcia w ILS)
8.00-9.30 – dr hab. Łucja Biel, ćwiczenia: Badania korpusowe
9.45-11.15 – dr Urszula Okulska-Łukawska, wykład: Style-gatunki-konteksty
11.30-13.00 – dr Urszula Okulska-Łukawska, wykład: Modele analizy dyskursu
15.00-16.30 – dr Urszula Okulska-Łukawska, konwersatorium: Dialog społeczny i międzykulturowy

środa (zajęcia w IS)
12.00-13.30 – Edwin Bendyk, wykład: Nowe media a komunikacja, sala 403
14.00-15.30 – prof. Lech Nijakowski, wykład: Władza-manipulacja-komunikacja, sala 403
16.00-17.30 – dr Łukasz Zaremba (Instytut Kultury Polskiej), ćwiczenia: Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (perspektywa lingwistyczna), sala 403

piątek (zajęcia w IS)
10.00-11.30 – dr hab. Sławomir Mandes, ćwiczenia: Jakościowa i ilościowa analiza treści, sala 411/mgr Maja Sawicka, ćwiczenia: Badania etnograficzne, sala 400
12.00-13.30 – mgr Maja Sawicka, ćwiczenia: Badania etnograficzne, sala 400/dr hab. Sławomir Mandes, ćwiczenia: Jakościowa i ilościowa analiza treści, sala 411
14.00-15.30 – dr hab. Sławomir Mandes, wykład: Tożsamość i budowanie więzi społecznych (perspektywa socjologiczna), sala 406

II ROK

wtorek (zajęcia w ILS)
8.00-9.30 – dr Marta Gruszecka, ćwiczenia: Analiza dyskursu publicznego (zajęcia w języku obcym), sala 01.080
9.45-11.15 – dr hab. Urszula Topczewska, seminarium magisterskie (lingwistyczne, dla II roku), sala 01.080
11.30-13.00 – fakultet lingwistyczny, konwersatorium – zajęcia do wyboru z listy zajęć dla studentów ILS (zajęcia w językach obcych)

środa (zajęcia w IS)
10.00-11.30 – dr Mikołaj Lewicki, w ramach fakultetu socjologicznego: Splatanie i rozplatanie społeczeństwa: wymiary życia społecznego w nowych mediach, sala 406
12.00-13.30 – dr Mikołaj Lewicki, w ramach Analizy dyskursu specjalistycznego (perspektywa socjologiczna), konwersatorium: Dyskursy zarządzania i zaangażowania pracowników, sala 406
14.00-15.30 – dr Paweł Dobrosielski (Instytut Kultury Polskiej), konwersatorium: Analiza dyskursu specjalistycznego (perspektywa lingwistyczne), sala 406
16.00-17.30 – prof. Lech Nijakowski, konwersatorium: Analiza dyskursu publicznego – o tym się mówi w Polsce (część 1), sala 406

piątek (zajęcia w IS)
10.00-11.30 – prof. Mirosława Marody, seminarium magisterskie (socjologiczne, dla II roku): Społeczne aspekty języka, sala 406