Plan zajęć

Plan na II semestr roku akademickiego 2018/2019:

I ROK

wtorek:

8.00-9.30 (ćwiczenia), ZPB (perspektywa lingwistyczna), dr T. Korybski 01.081
9.45-11.15 (konwersatorium) Badania korpusowe (K), dr hab. Ł. Biel 01.062

15.00-16.30 (wykład) Tożsamość i budowanie więzi społecznych (W), dr U. Okulska 01.076
16.45-18.15 (konwersatorium) Dialog społeczny i międzykulturowy (K), dr U. Okulska  01.076
18.30-20.00 (seminarium) Seminarium mgr (S), dr U. Okulska 01.076

środa:

12.00 – (wykład) MAD (perspektywa socjologiczna), prof. Elżbieta Hałas, s. 403
14.00 – (konwersatorium) Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści, dr hab. Lech Nijakowski, s. 406
16.00 – (seminarium) Seminarium magisterskie dla I roku, dr hab Sławek Mandes, s. 406

piątek:

10.00 – (ćwiczenia) Sondaż deliberatywny, dr Anna Przybylska, s. 406
12.00 – (ćwiczenia), ZPB (perspektywa socjologiczna), dr Małgorzata Sikorska, s. 315
14.00 – (ćwiczenia) Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (perspektywa socjologiczna), mgr Anna Szylar, s. 406

II ROK

wtorek:

8.00-9.30 (ćwiczenia) ADP: O tym się mówi na świecie (cz. 2) – dr P. Nagórka 00.111
9.45-11.15 (ćwiczenia) Analiza konwersacyjna – dr A. Kulczyńska 01.079
11.30-13.00 (konwersatorium) Fakultet lingwistyczny w języku obcym – z oferty fakultetów lingwistycznych ILS, np.:
• dr U. Okulska, Socjolingwistyczne badania terenowe (SBT) 01.078
• dr Aleksandra Kalata-Zawłocka, Język migowy i społeczność Głuchych (MIG) 00.112

15.00-16.30 (wykład) Tożsamość i budowanie więzi społecznych – dr U. Okulska 01.076
16.45-18.15 (seminarium) Seminarium magisterskie) – dr hab. U. Topczewska 01.078

środa:

8.00 – (jako fakultet socjologiczny) Ekonomia i nowoczesne imaginaria, dr hab. Małgorzata Jacyno, s. 406
10.00 – (seminarium) Seminarium magisterskie: Dyskurs – interakcja – tożsamość (kontynuacja), prof. Elżbieta Hałas. s. 204A

piątek:

12.00 – (konwersatorium) Analiza dyskursu specjalistycznego (perspektywa socjologiczna) Dyskurs mediów,
dr Anna Przybylska, s. 406
14.00 – (konwersatorium) O tym się mówi w Polsce (część 2), dr Małgorzata Sikorska, s. 315

 

 

 

Plan na I semestr roku akademickiego 2018/2019:

I ROK

wtorek (zajęcia w ILS):
9.45-11.15 – (wykład) Style, gatunki, konteksty, dr Urszula Okulska
11.30-13.00 – (ćwiczenia), Analiza retoryczna i lingwistyczna, dr Agnieszka Kulczyńska
15.00-16.30 – (wykład) Modele analizy dyskursu (perspektywa lingwistyczna), dr Urszula Okulska

środa (zajęcia w IS):
10.00     – (wykład) Nowe media i komunikacja, dr Mikołaj Lewicki
12.00     – (ćwiczenia) Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (perspektywa lingwistyczna), dr Łukasz Zaremba (IKP)
14.00     – (wykład) Władza-manipulacja-komunikacja, dr hab. Lech Nijakowski
16.00     – (wykład) Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna, dr hab. Małgorzata Jacyno

piątek (zajęcia w IS):
10.00     – (ćwiczenia) Jakościowa i ilościowa analiza treści, dr hab. Sławomir Mandes (1 grupa)/
– (ćwiczenia) Badania etnograficzne, dr Maja Sawicka (2 grupa)
12.00     – (ćwiczenia) Jakościowa i ilościowa analiza treści, dr hab. Sławomir Mandes (2 grupa)/
– (ćwiczenia) Badania etnograficzne, dr Maja Sawicka (1 grupa)

II ROK

wtorek (zajęcia w ILS):
8.00-9.30 – (ćwiczenia w języku obcym, cz. 1) Analiza dyskursu publicznego: O tym się mówi na świecie, dr P. Nagórka
9.45-11.15 – Seminarium magisterskie (perspektywa lingwistyczna), dr hab. Urszula Topczewska
11.30-13.00 – Fakultet lingwistyczny w języku obcym – z oferty fakultetów lingwistycznych ILS
[w tym:
– wtorek, 11.30-13.00 – Socjolingwistyka i dyskurs, dr Urszula Okulska lub
– czwartek, 15.00-16.30, Wielojęzyczność i wielokulturowość w krajach anglojęzycznych, dr Tomasz Korybski]

środa (zajęcia w IS):
10.00     – Seminarium magisterskie dla II roku: Dyskurs-interakcja-tożsamość, prof. dr hab. Elżbieta Hałas
12.00     – (konwersatorium) O tym się mówi w Polsce (część 1), dr hab. Lech Nijakowski
14.00     – (konwersatorium) Analiza dyskursu specjalistycznego (perspektywa lingwistyczne), dr Paweł Dobrosielski (IKP)
16.00     – (jako fakultet socjologiczny) Dyskurs marketingowy, dr Agata Grabowska

 

Spis zajęć i obsada w II semestrze:

I ROK
– (wykład) Modele analizy dyskursu (perspektywa socjologiczna), prof. Elżbieta Hałas
– (konwersatorium) Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści, dr hab. Lech Nijakowski
– (seminarium) Seminarium magisterskie dla I roku (perspektywa socjologiczna), dr hab Sławomir Mandes
– (ćwiczenia) Sondaż deliberatywny, dr Anna Przybylska
– (ćwiczenia), Zespołowy projekt badawczy (perspektywa socjologiczna), dr Małgorzata Sikorska
– (ćwiczenia) Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (perspektywa socjologiczna), mgr Anna Szylar
– (ćwiczenia) Analiza konwersacyjna, dr A. Kulczyńska
– (konwersatorium) Badania korpusowe, dr hab. Ł. Biel
– (konwersatorium) Dialog społeczny i międzykulturowy, dr U. Okulska
– (ćwiczenia) Zespołowy projekt badawczy (perspektywa lingwistyczna), dr T. Korybski
– (seminarium) Seminarium magisterskie dla I roku (perspektywa lingwistyczna), dr U. Okulska
– (wykład) Tożsamość i BWS [jako wykład monograf. dla I roku mgr ILS, 2 sem.]), dr U. Okulska – zajęcia wspólne dla I i II roku JIS + I rok mgr ILS

II ROK
– (jako fakultet socjologiczny) Ekonomia i nowoczesne imaginaria, dr hab. Małgorzata Jacyno
– Seminarium magisterskie dla II roku (perspektywa socjologiczna): Dyskurs-interakcjatożsamość, prof. dr hab. Elżbieta Hałas
– (konwersatorium) Analiza dyskursu specjalistycznego (perspektywa socjologiczna) Dyskurs mediów, dr Anna Przybylska
– (konwersatorium) O tym się mówi w Polsce (część 2), dr Małgorzata Sikorska
– (wykład) Tożsamość i BWS, dr U. Okulska [jako wykład monograf. dla I roku mgr ILS, 2 sem.] – zajęcia wspólne dla I i II roku JIS + I rok mgr ILS
– (ćwiczenia w języku obcym, cz. 2) Analiza dyskursu publicznego: O tym się mówi na świecie, dr P. Nagórka
– Seminarium magisterskie dla II roku (perspektywa lingwistyczna), dr hab. U. Topczewska
– Fakultet lingwistyczny w jęz. obcym z oferty fakultetów ling. ILS [w tym: dr Urszula Okulska Socjolingwistyczne badania terenowe – ang.]

Plan na II semestr roku akademickiego 2017/2018:

I rok

WTOREK (zajęcia odbywają się w ILS)
8.00-9.30 – dr A. Kulczyńska, Analiza lingwistyczna i retoryczna, sala 01.078
9.45-11.15 – dr A. Kulczyńska, Analiza konwersacyjna, sala 01.078
11.30-13.00 – dr U. Okulska, Seminarium magisterskie (zajęcia do wyboru), sala 01.078
——
16.45-18.15 – dr T. Korybski, Zespołowy projekt badawczy – perspektywa lingwistyczna (zajęcia do wyboru), sala 01.078
18.30-20.00 – dr U. Okulska, Tożsamość i budowanie więzi społecznych, sala 01.078

ŚRODA (zajęcia odbywają się w IS)
10.00-11.30 – prof. E. Hałas, Seminarium magisterskie: Dyskurs – interakcja – tożsamość (zajęcia do wyboru), sala 406
12.00-13.30 – prof. E. Hałas, Modele Analizy Dyskursu – perspektywa socjologiczna, sala 403
14.00-15.30 – dr hab. M. Jacyno, Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna, sala 403
16.00-17.30 – dr hab. L. Nijakowski, Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści, sala 406

PIĄTEK (zajęcia odbywają się w IS)
10.00-11.30 – dr M. Sikorska, Zespołowy projekt badawczy – perspektywa socjologiczna (zajęcia do wyboru), sala 406
12.00-13.30 – mgr. A. Szylar, Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (część 2), sala 406
14.00-15.30 – dr A. Przybylska, Deliberacje i sondaż deliberatywny, sala 406

II rok

WTOREK (zajęcia odbywają się w ILS)
8.00-9.30 – dr M. Gruszecka, Analiza dyskursu publicznego – o tym się mówi na świecie, sala 01.080
9.45-11.15 – prof. U. Topczewska, Seminarium magisterskie (zajęcia do wyboru) sala 01.080
+ Fakultet lingwistyczny w języku obcym (do wyboru z listy zajęć prowadzonych na ILS)

15.00-16.30 – dr U. Okulska, Tożsamość i budowanie więzi społecznych (cz. 2), sala 01.079

PIĄTEK (zajęcia odbywają się w IS)
10.00-11.30 – prof. M. Marody, Seminarium magisterskie: Społeczne aspekty języka (dla II roku), sala 405
12.00-13.30 – prof. M. Marody, Fakultet socjologiczny: Dyskurs towarzyski, sala 400
14.00-15.30 – dr M. Sikorska, Analiza dyskursu publicznego – o tym się mówi w Polsce (część 2), sala 315

 

Plan zajęć I semestrze roku akademickiego 2017/2018:

I ROK

wtorek (zajęcia w ILS)
8.00-9.30 – dr hab. Łucja Biel, ćwiczenia: Badania korpusowe
9.45-11.15 – dr Urszula Okulska-Łukawska, wykład: Style-gatunki-konteksty
11.30-13.00 – dr Urszula Okulska-Łukawska, wykład: Modele analizy dyskursu
15.00-16.30 – dr Urszula Okulska-Łukawska, konwersatorium: Dialog społeczny i międzykulturowy

środa (zajęcia w IS)
12.00-13.30 – Edwin Bendyk, wykład: Nowe media a komunikacja, sala 403
14.00-15.30 – prof. Lech Nijakowski, wykład: Władza-manipulacja-komunikacja, sala 403
16.00-17.30 – dr Łukasz Zaremba (Instytut Kultury Polskiej), ćwiczenia: Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (perspektywa lingwistyczna), sala 403

piątek (zajęcia w IS)
10.00-11.30 – dr hab. Sławomir Mandes, ćwiczenia: Jakościowa i ilościowa analiza treści, sala 411/mgr Maja Sawicka, ćwiczenia: Badania etnograficzne, sala 400
12.00-13.30 – mgr Maja Sawicka, ćwiczenia: Badania etnograficzne, sala 400/dr hab. Sławomir Mandes, ćwiczenia: Jakościowa i ilościowa analiza treści, sala 411
14.00-15.30 – dr hab. Sławomir Mandes, wykład: Tożsamość i budowanie więzi społecznych (perspektywa socjologiczna), sala 406

II ROK

wtorek (zajęcia w ILS)
8.00-9.30 – dr Marta Gruszecka, ćwiczenia: Analiza dyskursu publicznego (zajęcia w języku obcym), sala 01.080
9.45-11.15 – dr hab. Urszula Topczewska, seminarium magisterskie (lingwistyczne, dla II roku), sala 01.080
11.30-13.00 – fakultet lingwistyczny, konwersatorium – zajęcia do wyboru z listy zajęć dla studentów ILS (zajęcia w językach obcych)

środa (zajęcia w IS)
10.00-11.30 – dr Mikołaj Lewicki, w ramach fakultetu socjologicznego: Splatanie i rozplatanie społeczeństwa: wymiary życia społecznego w nowych mediach, sala 406
12.00-13.30 – dr Mikołaj Lewicki, w ramach Analizy dyskursu specjalistycznego (perspektywa socjologiczna), konwersatorium: Dyskursy zarządzania i zaangażowania pracowników, sala 406
14.00-15.30 – dr Paweł Dobrosielski (Instytut Kultury Polskiej), konwersatorium: Analiza dyskursu specjalistycznego (perspektywa lingwistyczne), sala 406
16.00-17.30 – prof. Lech Nijakowski, konwersatorium: Analiza dyskursu publicznego – o tym się mówi w Polsce (część 1), sala 406

piątek (zajęcia w IS)
10.00-11.30 – prof. Mirosława Marody, seminarium magisterskie (socjologiczne, dla II roku): Społeczne aspekty języka, sala 406