Plan zajęć

Plan zajęć w roku akademickim 2017/2018:

I ROK

I SEMESTR – plan zajęć:

wtorek (zajęcia w ILS)
8.00-9.30 – dr hab. Łucja Biel, ćwiczenia: Badania korpusowe
9.45-11.15 – dr Urszula Okulska-Łukawska, wykład: Style-gatunki-konteksty
11.30-13.00 – dr Urszula Okulska-Łukawska, wykład: Modele analizy dyskursu
15.00-16.30 – dr Urszula Okulska-Łukawska, konwersatorium: Dialog społeczny i międzykulturowy

środa (zajęcia w IS)
12.00-13.30 – Edwin Bendyk, wykład: Nowe media a komunikacja, sala 403
14.00-15.30 – prof. Lech Nijakowski, wykład: Władza-manipulacja-komunikacja, sala 403
16.00-17.30 – dr Łukasz Zaremba (Instytut Kultury Polskiej), ćwiczenia: Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (perspektywa lingwistyczna), sala 403

piątek (zajęcia w IS)
10.00-11.30 – dr hab. Sławomir Mandes, ćwiczenia: Jakościowa i ilościowa analiza treści, sala 411/mgr Maja Sawicka, ćwiczenia: Badania etnograficzne, sala 400
12.00-13.30 – mgr Maja Sawicka, ćwiczenia: Badania etnograficzne, sala 400/dr hab. Sławomir Mandes, ćwiczenia: Jakościowa i ilościowa analiza treści, sala 411
14.00-15.30 – dr hab. Sławomir Mandes, wykład: Tożsamość i budowanie więzi społecznych (perspektywa socjologiczna), sala 403

II SEMESTR – spis zajęć:

prof. Elżbieta Hałas, seminarium magisterskie (socjologiczne, dla I roku): Dyskurs – interakcja – tożsamość
prof. Elżbieta Hałas, wykład: Modele analizy dyskursu (perspektywa socjologiczna)
prof. Małgorzata Jacyno, wykład: Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna
dr hab. Lech Nijakowski, konwersatorium: Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści
dr Małgorzata Sikorska, ćwiczenia: Zespołowy projekt badawczy (perspektywa socjologiczna)
mgr Anna Szylar, ćwiczenia: Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (perspektywa socjologiczna)
dr Anna Przybylska, ćwiczenia: Deliberacje i sondaż deliberatywny
dr A. Kulczyńska, ćwiczenia: Analiza lingwistyczna i retoryczna
dr A. Kulczyńska, ćwiczenia: Analiza konwersacyjna
dr T. Korybski, ćwiczenia: Zespołowy projekt badawczy
dr U. Okulska, wykład: Tożsamość i budowanie więzi społecznych
dr U. Okulska, seminarium magisterskie (lingwistyczne, dla I roku)

 

II ROK

I SEMESTR – plan

wtorek (zajęcia w ILS)
8.00-9.30 – dr Marta Gruszecka, ćwiczenia: Analiza dyskursu publicznego (zajęcia w języku obcym), sala 01.080
9.45-11.15 – dr hab. Urszula Topczewska, seminarium magisterskie (lingwistyczne, dla II roku), sala 01.080
11.30-13.00 – fakultet lingwistyczny, konwersatorium – zajęcia do wyboru z listy zajęć dla studentów ILS (zajęcia w językach obcych)

środa (zajęcia w IS)
10.00-11.30 – dr Mikołaj Lewicki, w ramach fakultetu socjologicznego: Splatanie i rozplatanie społeczeństwa: wymiary życia społecznego w nowych mediach, sala 406
12.00-13.30 – dr Mikołaj Lewicki, w ramach Analizy dyskursu specjalistycznego (perspektywa socjologiczna), konwersatorium: Dyskursy zarządzania i zaangażowania pracowników, sala 406
14.00-15.30 – dr Paweł Dobrosielski (Instytut Kultury Polskiej), konwersatorium: Analiza dyskursu specjalistycznego (perspektywa lingwistyczne), sala 406
16.00-17.30 – prof. Lech Nijakowski, konwersatorium: Analiza dyskursu publicznego – o tym się mówi w Polsce (część 1), sala 406

piątek (zajęcia w IS)
10.00-11.30 – prof. Mirosława Marody, seminarium magisterskie (socjologiczne, dla II roku): Społeczne aspekty języka, sala 406

II SEMESTR – spis zajęć

prof. Mirosława Marody, seminarium magisterskie (socjologiczne, dla II roku)
prof. Mirosława Marody, konwersatorium: Fakultet socjologiczny (Dyskurs towarzyski)
dr Małgorzata Sikorska, konwersatorium: Analiza dyskursu publicznego – o tym się mówi w Polsce (część 2)
dr M. Gruszecka, ćwiczenia: Analiza dyskursu publicznego: O tym się mówi na świecie (cz. 2)
dr hab. U. Topczewska, seminarium mgr (lingwistyczne)
dr Urszula Okulska, wykład: Tożsamość i budowanie więzi społecznych (cz. 2)
Fakultet lingwistyczny w języku obcym, konwersatorium (do wyboru z listy zajęć prowadzonych na ILS)