Plan zajęć

Plan na II semestr roku akademickiego 2017/2018

I rok

WTOREK (zajęcia odbywają się w ILS)
8.00-9.30 – dr A. Kulczyńska, Analiza lingwistyczna i retoryczna, sala 01.078
9.45-11.15 – dr A. Kulczyńska, Analiza konwersacyjna, sala 01.078
11.30-13.00 – dr U. Okulska, Seminarium magisterskie (zajęcia do wyboru), sala 01.078
——
16.45-18.15 – dr T. Korybski, Zespołowy projekt badawczy – perspektywa lingwistyczna (zajęcia do wyboru), sala 01.078
18.30-20.00 – dr U. Okulska, Tożsamość i budowanie więzi społecznych, sala 01.078

ŚRODA (zajęcia odbywają się w IS)
10.00-11.30 – prof. E. Hałas, Seminarium magisterskie: Dyskurs – interakcja – tożsamość (zajęcia do wyboru), sala 406
12.00-13.30 – prof. E. Hałas, Modele Analizy Dyskursu – perspektywa socjologiczna, sala 403
14.00-15.30 – dr hab. M. Jacyno, Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna, sala 403
16.00-17.30 – dr hab. L. Nijakowski, Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści, sala 406

PIĄTEK (zajęcia odbywają się w IS)
10.00-11.30 – dr M. Sikorska, Zespołowy projekt badawczy – perspektywa socjologiczna (zajęcia do wyboru), sala 406
12.00-13.30 – mgr. A. Szylar, Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (część 2), sala 406
14.00-15.30 – dr A. Przybylska, Deliberacje i sondaż deliberatywny, sala 406

II rok

WTOREK (zajęcia odbywają się w ILS)
8.00-9.30 – dr M. Gruszecka, Analiza dyskursu publicznego – o tym się mówi na świecie, sala 01.080
9.45-11.15 – prof. U. Topczewska, Seminarium magisterskie (zajęcia do wyboru) sala 01.080
+ Fakultet lingwistyczny w języku obcym (do wyboru z listy zajęć prowadzonych na ILS)

15.00-16.30 – dr U. Okulska, Tożsamość i budowanie więzi społecznych (cz. 2), sala 01.079

PIĄTEK (zajęcia odbywają się w IS)
10.00-11.30 – prof. M. Marody, Seminarium magisterskie: Społeczne aspekty języka (dla II roku), sala 405
12.00-13.30 – prof. M. Marody, Fakultet socjologiczny: Dyskurs towarzyski, sala 400
14.00-15.30 – dr M. Sikorska, Analiza dyskursu publicznego – o tym się mówi w Polsce (część 2), sala 315

 

Plan zajęć I semestrze roku akademickiego 2017/2018:

I ROK

wtorek (zajęcia w ILS)
8.00-9.30 – dr hab. Łucja Biel, ćwiczenia: Badania korpusowe
9.45-11.15 – dr Urszula Okulska-Łukawska, wykład: Style-gatunki-konteksty
11.30-13.00 – dr Urszula Okulska-Łukawska, wykład: Modele analizy dyskursu
15.00-16.30 – dr Urszula Okulska-Łukawska, konwersatorium: Dialog społeczny i międzykulturowy

środa (zajęcia w IS)
12.00-13.30 – Edwin Bendyk, wykład: Nowe media a komunikacja, sala 403
14.00-15.30 – prof. Lech Nijakowski, wykład: Władza-manipulacja-komunikacja, sala 403
16.00-17.30 – dr Łukasz Zaremba (Instytut Kultury Polskiej), ćwiczenia: Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (perspektywa lingwistyczna), sala 403

piątek (zajęcia w IS)
10.00-11.30 – dr hab. Sławomir Mandes, ćwiczenia: Jakościowa i ilościowa analiza treści, sala 411/mgr Maja Sawicka, ćwiczenia: Badania etnograficzne, sala 400
12.00-13.30 – mgr Maja Sawicka, ćwiczenia: Badania etnograficzne, sala 400/dr hab. Sławomir Mandes, ćwiczenia: Jakościowa i ilościowa analiza treści, sala 411
14.00-15.30 – dr hab. Sławomir Mandes, wykład: Tożsamość i budowanie więzi społecznych (perspektywa socjologiczna), sala 406

II ROK

wtorek (zajęcia w ILS)
8.00-9.30 – dr Marta Gruszecka, ćwiczenia: Analiza dyskursu publicznego (zajęcia w języku obcym), sala 01.080
9.45-11.15 – dr hab. Urszula Topczewska, seminarium magisterskie (lingwistyczne, dla II roku), sala 01.080
11.30-13.00 – fakultet lingwistyczny, konwersatorium – zajęcia do wyboru z listy zajęć dla studentów ILS (zajęcia w językach obcych)

środa (zajęcia w IS)
10.00-11.30 – dr Mikołaj Lewicki, w ramach fakultetu socjologicznego: Splatanie i rozplatanie społeczeństwa: wymiary życia społecznego w nowych mediach, sala 406
12.00-13.30 – dr Mikołaj Lewicki, w ramach Analizy dyskursu specjalistycznego (perspektywa socjologiczna), konwersatorium: Dyskursy zarządzania i zaangażowania pracowników, sala 406
14.00-15.30 – dr Paweł Dobrosielski (Instytut Kultury Polskiej), konwersatorium: Analiza dyskursu specjalistycznego (perspektywa lingwistyczne), sala 406
16.00-17.30 – prof. Lech Nijakowski, konwersatorium: Analiza dyskursu publicznego – o tym się mówi w Polsce (część 1), sala 406

piątek (zajęcia w IS)
10.00-11.30 – prof. Mirosława Marody, seminarium magisterskie (socjologiczne, dla II roku): Społeczne aspekty języka, sala 406