03 marca 2020 r.

Lektury na rozmowę klasyfikacyjną

W tym roku po raz pierwszy w rekrutacji na JiS  (oprócz średniej ocen ze studiów oraz oceny z pracy dyplomowej lub w przypadku jej braku – oceny z egzaminu dyplomowego) będzie brana pod uwagę ocena z rozmowy klasyfikacyjnej.

Rozmowy będą dotyczyły czterech lektur, których lista jest dostępna w zakładce Rekrutacja.

Celem rozmów kwalifikacyjnych jest wybór tych kandydatów, którzy posiadają podstawowe umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętność myślenia analitycznego.

Rozmowy będą trwały około 15 min.