11 marca 2020 r.

Zarządzenie Rektora UW w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW