07 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora UW z 7.04.2020

Zarządzenie Rektora UW w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2:

Nowe zarządzenia rektora UW ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności UW