28 lipca 2020 r.

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji zostały opublikowane w systemie IRK. Gratulujemy osobom zakwalifikowywanym i zapraszamy do składania dokumentów. (Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na swoich kontach w IRK).