18 listopada 2020 r.

Wybory uzupełniające

26-27.11 odbędą się uzupełniające wybory do Rady Wydziału (3 mandaty do odsadzenia – nie ma kwot dla osób z WS, JiS i Socjologii cyfrowej) oraz Rady Dydaktycznej Wydziału Socjologii (4 mandaty do obsadzenia, w tym jedno miejsce dla JiS).
Kandydatury należy zgłaszać do 23.11.2020 drogą elektroniczną jako załącznik do wiadomości wysłanej na adres Biura Zarządu Samorządu Studentów UW w godzinach jego pracy (do 17:00). Mail: komisjawyborcza@samorzad.uw.edu.pl.
(Szczegóły w obwieszczeniach wyborczych dostępnych tu: https://www.facebook.com/115zssis).
Serdecznie zachęcamy Państwa do kandydowania.