15 października 2021 r.

Staż naukowy

Zachęcamy studentki studentów JiS o aplikowanie o staż naukowy w projekcie badawczym Decolonial Museology Re-centered: Thinking Theory and Practice through East-Central Europe.