dr Agata Grabowska

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Konwersatorium: Dyskurs marketingowy (w ramach fakultetu socjologicznego dla II roku)  (rok akad. 2018/2018)

Kontakt:

ag@blnk.pl

Kariera naukowa:

Magisterium z socjologii uzyskała w 2003, a w 2007 doktoryzowała się w IFiS PAN z wykorzystania psychologii poznawczej w badaniach sondażowych.

Przez pięć kolejnych lat pracowała w Interdyscyplinarnym Zespole Badań Edukacyjnym w IFiS PAN m.in. przy projekcie PISA i projekcie Santé, inégalités et ruptures sociales.

W 2017 zainicjowała  i poprowadziłam jakościowo-ilościowy projekt badawczy na temat najmniejszych polskich miast Światła Małego Miasta. Obecnie pracuje nad książkę z zakresu ekonomii behawioralnej „Zapalniki zmian. O kształtowaniu zachowań obywateli i konsumentów”.

Doświadczenie dydaktyczne:

W ciągu ostatnich 15 lat prowadziła zajęcia w IS UW (m.in. translatorium, konwersatorium i wykład na temat badania trendów, seminarium za zakresu ekonomii behawioralnej), a także w Artes Liberales (warsztaty umiejętności akademickich), na MISH (socjologia edukacji) oraz w innych szkołach wyższych (SWPS, WSB), a także gościnnie na University of Technology Sydney.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczona badaczka i strateżka komunikacji, ekspertka ds. ekonomii behawioralnej (BE).

Prowadzi projekty badawcze i strategiczne dla różnych branż zakresu pozycjonowania, optymalizacji portfolio, architektury marki i komunikacji, a także projektowania sytuacji decyzyjnych w oparciu o BE.

W ciągu ostatnich 10 lat pracowała w agencji McCann jako Human Insights Director, następnie w agencji brand consultingowej CPC, a ostatnio z The Behavioral Architects w Sydney.

Obecnie prowadzi własny butik koncepcyjny BLINK. Spark a Change