mgr Aleksandra Tomaszewska

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Badania korpusowe – ćwiczenia, I rok, semestr zimowy (2021/2022)

Kontakt:

Pracownia Badań Korpusowych, Zakład Badań nad Dyskursem, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
e-mail: a.tomaszewska2@uw.edu.pl

Kariera naukowa:

Mgr Aleksandra Tomaszewska ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW (2017), studiowała też w ramach programu Erasmus+ na kierunku Traduction, rédaction, et médiation multilingue w INALCO w Paryżu (2016–2017). Laureatka Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu językoznawstwa korpusowego i językoznawstwa kontaktu pod kierunkiem prof. ucz. dr hab. Łucji Biel (ILS UW) i prof. zw. dr hab. Mirosława Bańko (IJP UW).
Uczestniczka konferencji, szkoleń i wydarzeń popularyzatorskich związanych z jej zainteresowaniami badawczymi; absolwentka szkół letnich dotyczących językoznawstwa korpusowego (Lancaster, Birmingham), badania polityki językowej (konsorcjum MIME) i jakościowej i ilościowej analizy treści (Uniwersytet Jagielloński). Uczestniczyła w organizacji konferencji i szkoleń (np. Philotrans w ramach sojuszu 4EU+, Translating Europe Workshop). Tłumaczka i korektorka (teksty polityczne, naukowe i instytucjonalne) i dydaktyczka przekładu – prowadziła zajęcia z zakresu tłumaczeń pisemnych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW (teksty polityczno-społeczne; prawo krajowe; prawo UE i międzynarodowe).

Zainteresowania naukowe:

  • językoznawstwo korpusowe
  • kontakty językowe
  • stan współczesnej polszczyzny, neologizmy
  • translatoryka (przekład pisemny, szczególnie polityczny i instytucjonalny)
  • terminologia