prof. dr hab. Anna Duszak

Zmarła 25 grudnia 2015 roku Pani Profesor Anna Duszak była inicjatorką powstania studiów JiS.

Pani Profesor była wybitnym językoznawcą o renomie międzynarodowej i prekursorem analizy dyskursu na gruncie polskim. Była wieloletnim dyrektorem Instytutu Lingwistyki Stosowanej oraz organizatorem i kierownikiem Zakładu Badań nad Dyskursem.  Była inicjatorką wielu przedsięwzięć naukowych, m.in. serii konferencji GlobE i Political Linguistics. Jest autorką ponad 100 prac z zakresu analizy dyskursu, krytycznej analizy dyskursu, semiotyki społecznej, pragmatyki, socjolingwistyki i lingwistyki tekstu. Publikowała w prestiżowych zagranicznych i krajowych wydawnictwach (John Benjamins, Mouton de Gruyter, Palgrave, Universitas) i czasopismach (Journal of Pragmatics, Journal of English for Academic Purposes, International Journal of Applied Linguistics). Uczestniczyła w licznych stażach i stypendiach naukowych na różnych uczelniach, m.in. w Anglii, Austrii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych.