dr Anna Jopek-Bosiacka

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Dyskurs prawniczy – fakultet lingwistyczny w języku angielskim, konwersatorium, II rok, I semestr (2015/2016)

Kontakt:

Zakład Badań nad Dyskursem, Instytut Lingwistyki Stosowanej, pokój 00.092

a.jopek-bosiacka@uw.edu.pl

Kariera naukowa:

 • magister (filologii w zakresie) lingwistyki stosowanej (język rosyjski i angielski), ILS, Uniwersytet Warszawski, 1997
 • magister prawa, WPiA, Uniwersytet Warszawski, 2001
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie filologii angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok 2003

Zainteresowania naukowe:

 • przekład specjalistyczny, zwłaszcza prawny
 • translatoryka
 • analiza dyskursu
 • komunikacja międzykulturowa
 • dyskursy specjalistyczne
 • dyskurs instytucjonalny
 • pragmatyka językowa
 • lingwistyka tekstu

Najważniejsze publikacje:

Monografie

 • Jopek-Bosiacka, Anna, Przekład prawny i sądowy, Warszawa: PWN, 2021 (315 str.)
 • Jopek-Bosiacka, Anna, Teoretycznoprawne i logiczne uwarunkowania przekładu prawnego, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019 (308 str.)
 • Jopek-Bosiacka, Anna, Legal Communication: A Cross-Cultural Perspective, Warszawa: Wydawnictwo UW, 2010 (271 str.)
 • Jopek-Bosiacka, Anna, Przekład prawny i sądowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 (254 str.)

Tomy

 • Okulska, Urszula, Urszula Topczewska i Anna Jopek-Bosiacka (red.) Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej In memoriam Profesor Anny Duszak (1950–2015), Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej, 2018.

Artykuły

 • Jopek-Bosiacka, Anna,“Comparative law and equivalence assessment of system-bound terms in EU legal translation”, Linguistica Antverpiensia. New Series – Themes in Translation Studies 12/2013, str. 110-146. https://lans.ua.ac.be/index.php/LANS-TTS/article/view/237
 • Jopek-Bosiacka, Anna,”Defining Law Terms: A Cross-Cultural Perspective”, Research in Language, Vol. 9, No. 1 Legal Terminology. Approaches and Applications., S. Goźdź-Roszkowski and I. Witczak-Plisiecka (red.), June 2011, str. 9-29. http://versita.metapress.com/content/120739
 • Jopek-Bosiacka, Anna,“Retoryka władzy sądowniczej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego”, w: Między znaczeniem a działaniem. Retoryka i władza, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2012, str. 81-108.

Tłumaczenia

 • Scollon R. i S.W. Scollon, „KAD w działaniu: ścieranie się dyskursów w polityce państwa dotyczącej wydobycia ropy naftowej ze złóż oceanicznych”, w: Anna Duszak i Norman Fairclough (red.) Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków: UNIVERSITAS, 2008, str. 459-487.