dr Anna Kordasiewicz

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego – ćwiczenia, I rok, II semestr (rok akad. 2015/2016)

Kontakt:

Ośrodek Badań nad Migracjami
anna.kordasiewicz@gmail.com

Kariera naukowa:

  • 2005 – magister, Instytut Socjologii UW
  • 2011 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

Zainteresowania naukowe:

  • socjologia interpretatywna
  • przemiany relacji społecznych, życie prywatne
  • zatrudnianie pomocy domowych
  • migracje kobiet
  • jakościowe metody badań, szczególnie badania biograficzne
  • badania we Włoszech i w Polsce
  • partycypacja obywatelska, konsultacje społeczne

Ostatnie publikacje: