dr hab. Anna Przybylska

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Deliberacje i sondaż deliberatywny – ćwiczenia, I rok
(rok akad. 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023)
Analiza dyskursu specjalistycznego: Dyskurs mediów – II rok
(rok akad. 2019/2020)

Kontakt:

Wydział Socjologii UW
Kierowniczka Centrum Deliberacji na Wydziale Socjologii UW

a.przybylska@uw.edu.pl

Kariera naukowa:

 • 1998 – magister, Instytut Polityki Społecznej, WDiNP, UW
 • 2000 – magister, European Comparative Communication Studies, School of Humanities and Social Sciences, Uniwersytet Amsterdamski (UvA), Holandia
 • 2007 – doktor, Instytut Dziennikarstwa, WDiNP, UW
 • 2020 – habilitacja, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe:

 • teoria, metody i narzędzia deliberacji
 • konsultacje społeczne
 • socjologia mediów
 • (nowe) media i władza
 • społeczności lokalne

Najważniejsze publikacje:

 • Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki społecznej (2014) (redakcja wraz z Anną Gizą), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej (2010) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Deliberation: values, processes, institutions (wraz z Stephenem Colemanem i Yves Sintomerem, w przygotowaniu)