Anna Szylar

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce (cz. I), zajęcia wspołprowadzone z Janem Śpiewakiem ćwiczenia, II rok, I semestr (rok akad. 2016/2017)​

Kontakt:

​Instytut Socjologii
e-mail: a.szylar@is.uw.edu.pl
tel.: 694-407-368

Kariera naukowa:

Anna Szylar jest absolwentką socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, gdzie napisała pracę magisterską z zakresu socjologii miasta. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Socjologii UW, gdzie przygotowuje doktorat poświęcony zmianie paradygmatu w polskiej sztuce współczesnej po 1989 roku.

Zainteresowania naukowe:

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii kultury, socjologii sztuki i badań jakościowych (w tym badań języka nienawiści wobec grup mniejszościowych mieszkających w Polsce).

Projekty badawcze:

Anna Szylar przez wiele lat współpracowała z Fundacją Wiedza Lokalna przy realizacji projektów takich jak „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”, „Raport mniejszości” czy „Sieć tolerancji”. Od 2014 roku pracuje w Zespole Ekspertów Instytutu Adama Mickiewicza, gdzie realizuje projekty z zakresu sztuk wizualnych i sztuki nowych mediów.