dr Tomasz Rawski

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Analiza dyskursu wizualnego – część 2 (rok akad. 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022)
Tożsamość i budowanie więzi społecznych (perspektywa socjologiczna) (wykład) (rok. akad. 2022/2023)

Kontakt:

Wydział Socjologii UW
t.rawski@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa:

2018 – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (z wyróżnieniem), Instytut Socjologii UW
2012 – magister kulturoznawstwa (slawistyka), Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
2012 – licencjat: socjologia, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe:

  • polityka symboliczna i polityka pamięci
  • socjologia filmu
  • analiza dyskursu
  • nacjonalizmy i budowanie narodów (Europa Wschodnia)

Najważniejsze ostatnie publikacje:

Książki:
Rawski, T. (2019). Boszniacki nacjonalizm. Strategie budowania narodu po 1995 roku. Warszawa: WN Scholar [monografia w druku]

Artykuły:
– Rawski, T. (2019). The Decline of Antifascism: The Memory Struggle over May 1945 in the Polish Parliament (1995–2015). East European Politics and Societies. Online First: 1 April 2019. DOI: 10.1177/0888325419831354.
– Rawski, T., & Falski, M. (2018). Against Homogeneity. Transcultural and Trans-Lingual Strategies in Cultural Production. Colloquia Humanistica, 1(7), 4-10.
– Rawski, T., Roman-Rawska, K. (2017). The Empire Strikes Back. Russian National Cinema After 2005. Colloquia Humanistica, 1(6), 97-112.
– Rawski, T. (2017). Polityka symboliczna jako instrument budowania państwa. Przypadek Bośni i Hercegowiny (1991-1998). In J. Raciborski (Ed.). Państwo w praktyce: style działania (pp. 373-395). Kraków: Nomos.
– Rawski, T., & Falski, M. (2017). Cultural Politics in (Post)Socialist Croatia: The Question of (Dis)Continuity. In M. Kolanović et al. (Ed.). The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia (pp. 285-302). Palgrave Macmillan.
– Rawski, T. (2016). Polskie kino narodowe i symboliczna restauracja elitaryzmu [Working Paper].
– Rawski, T. (2015). Socjologia polityki Sinišy Maleševicia. Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 3 (1), 105-116.
– Rawski, T. Roman, K. (2014). How to escape? Trap of the transition in the recent cinema of Bosnia and Herzegovina, 2000-2012. Colloquia Humanistica, 1(3), 193-206.
– Rawski, T. (2014). Socijalistička revolucija – politički mit u jugoslavenskom partizanskom filmu [eng. The Socialist Revolution – political myth in Yugoslav Partizan film]. In V. Henzen et al. (Eds.), JunOST. Beiträge zur ersten Schweizerischen Konferenz junger Slavistinnen und Slavisten (pp. 172-186). Zurich.
– Rawski, T., Falski, M. (2013). Jasenovac, Bleiburg, Vukovar: miejsca pamięci a dyskurs publiczny. In M. Fabiszak (Ed.), Obóz-muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie (pp. 193-214). Warszawa: Universitas

Obecność w internecie:

Informacje o działalności naukowej dr Rawskiego można znaleźć w następujących miejscach w internecie:
– w profilu GoogleScholar: https://scholar.google.pl/citations?user=57uZSmQAAAAJ&hl=pl&oi=ao
– na portalu Academia.edu: https://uw.academia.edu/TomaszRawski
– na portalu ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Rawski

Inne:

Poza twórczością naukową i działalnością dydaktyczną zdarza mi się pisać teksty publicystyczne o kinie oraz analizy eksperckie/polityczne. Do tej pory pisałem, między innymi, dla „Krytyki Politycznej”, stowarzyszenia „Balkanistyka.org”, think tanku Global.Lab, czasopisma „artPAPIER” i innych. Występowałem też kilkukrotnie jako ekspert ds. bałkańskich – między innymi w Polskim Radiu, Radiu Kielce oraz w portalu Al Jazeera Balkans.