Edwin Bendyk

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Nowe media a komunikacja – wykład, I rok, I semestr (rok akad. 2015/2016) (rok akad. 2017/2018)

Kontakt:

Tygodnik POLITYKA
strona: http://antymatrix.blog.polityka.pl/

Najważniejsze publikacje: