prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska

Kontakt:

Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Wsi i Miasta
bukrabai@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa:

 • 1977 – magister filologii polskiej UW
 • 1985 – doktor socjologii IS UW
 • 1997 – habilitacja WFiS UW
 • 2013 – tytuł profesora

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia kultury
 • socjologia wsi, w tym: polska wieś w dyskursie społecznym
 • mówienie w kontekstach społecznych (zwłaszcza znaczenia fizyczne języka, retoryka ciała, aspekty językowe w analizie socjologicznej – np. słownictwo sztandarowe)

Najważniejsze ostatnie publikacje:

 • Bukraba-Rylska I. (2013), W stronę socjologii ucieleśnionej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Bukraba-Rylska I. (2012), „Wieś czasu transformacji. Interpretacje socjologiczne“ (w:) Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne (red.) K. Frysztacki, P. Sztompka, Komitet Socjologii PAN, Warszawa
 • Bukraba-Rylska I. (2012), „Polska wieś w debacie publicznej – mity i fakty, (w:) Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie, t. II – Idee, organizacje, środowisko (red.) Franciszek Kampka, Stanisław Stępka, MHPRL, SGGW, LTN-K, Warszawa
 • Bukraba-Rylska I. (2012), „W stronę socjologii organoleptycznej“ (w:) Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne (red.) Maciej Gdula, A. Grzymała-Kazłowska, R. Włoch, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Bukraba-Rylska I. (2012), „Kultura na wsi: folklor, uczestnictwo czy praktyki kulturowe“ (w:) Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej (red.) A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa
 • Bukraba-Rylska I. (2010), „Współczesna kwestia wiejska: od mowy nienawiści do ostatecznego rozwiązania“ (w:) Wieś i rolnictwo w debacie publicznej – stereotypy, polityka, wiarygodność (red.) B. Fedyszak-Radziejowska, Kancelaria Prezydenta RP Warszawa
 • Bukraba-Rylska I. (2010), „Obraz wsi w debacie publicznej po roku ’89“ (w:) Wieś i Rolnictwo Nr 3, s. 56-72
 • Bukraba-Rylska I. (2010), „Kultura na wsi“ (w:) Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi (red.) J. Wilkin, I. Nurzyńska, Warszawa
 • Bukraba-Rylska I. (2009), „Polish Countryside in Times of Transition: Myths and Reality“ (w:) Polish Sociological Review Nr 4, s. 575-594
 • Bukraba-Rylska I. (2008), „Kapitał kulturowy w działaniu, czyli stare i nowe migracje zarobkowe mieszkańców wsi“ (w:) Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian (red.) M. Drygas i A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa
 • Bukraba-Rylska I. (2008), Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Bukraba-Rylska I. (2004), Polska wieś w społecznej świadomości, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa