Jan Śpiewak

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce (cz. I), zajęcia wspołprowadzone z Anną Szylar
ćwiczenia, II rok, I semestr (rok akad. 2016/2017)​

Kontakt:

​Instytut Socjologii
e-mail: janekspiewak@gmail.com
tel.: 731-807-653

Kariera naukowa:

Jan Śpiewak jest absolwentem socjologii w Instytucie Socjologii UW, gdzie napisał pracę magisterską z zakresu socjologii miasta. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Socjologii UW, gdzie przygotowuje doktorat poświęcony klasie średniej z Miasteczka Wilanów. W 2014 został wybranym radnym dzielnicy Śródmieście.

Zainteresowania naukowe:

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki przestrzeni publicznej, usług publicznych, teorii długiego trwania i badań nad strukturą społeczną w Polsce ze szczególnym naciskiem na rolę klasy średniej i inteligencji. Jest przewodniczącym stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Ważniejsze publikacje:

Jan Śpiewak jest felietonistą Krytyki Politycznej.