dr Karolina Broś

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Gry interkulturowe – trening, I rok, I semestr (rok akad. 2016/2017)​

 

Kontakt:

​Instytut Lingwistyki Stosowanej, ul. Dobra 55, pok. 1.046

dyżury: poniedziałki 14:00-15:00, wtorki 13:00-14:00

e-mail: k.bros@uw.edu.pl​

 

Kariera naukowa:

  • doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa przyznany w Instytucie Anglistyki UW, 2012 (praca doktorska zatytułowana: „Survival of the Fittest: Fricative Lenition in English and Spanish from the Perspective of Optimality Theory”)
  • certyfikat ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu konferencyjnym European Masters in Conference Interpreting, języki: angielski, hiszpański, 2009
  • tytuł magistra i dyplom ukończenia Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Europy Zachodniej w Uniwersytecie Warszawskim, 2007 (praca magisterska: „Spanish syllable structure from the perspective of modern American phonological theories”)

Zainteresowania naukowe:

  • ​fonetyka i fonologia
  • zmiana językowa, ewolucja języka
  • dialektologia, socjolingwistyka
  • prozodia i percepcja języka mówionego​

Ważniejsze publikacje:

Broś, K. (2015a) Survival of the Fittest: Fricative Lenition in English and Spanish from the Perspective of Optimality Theory, Cambridge Scholars Publishing.

Broś, K. (2015b) „Percepción de acento y acortamiento vocálico en español”, ITINERARIOS.

Broś, K. (2014) “Debilitamiento de la /s/ chilena como ejemplo de cambio lingüístico en marcha”, Lingüística española en Polonia: Líneas de investigación.

Broś, K. (2013) “La aspiración y la pérdida de /s/ en el español de Chile como ejemplo de opacidad”, Onomazein.