dr hab. Lech Nijakowski

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Konflikt – dyskryminacja – mowa nienawiści – konwersatorium, I rok
(rok akad. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020)
Władza – manipulacja – komunikacja – wykład, I rok
(rok akad. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020)
Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce (część II) – ćwiczenia, II rok
(rok akad. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020)

Kontakt:

Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Ogólnej
nijakowskil@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa:

 • 2001 – magister, Instytut Socjologii UW
 • 2003 – magister, Instytut Filozofii UW
 • 2005 – doktor, Instytut Socjologii UW
 • 2014 – habilitacja, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia etniczności i narodu, w tym zwłaszcza:
 mniejszości narodowe i etniczne (aspekty prawne, socjologiczne
  i historyczne), animozje i konflikty narodowościowe, stereotypy i uprzedzenia etniczne, stosunki narodowościowe
  na Śląsku
 • teorie agresji, przemoc i wojny (ujęcie interdyscyplinarne)
 • problematyka czystek etnicznych, ludobójstwa i masakr
 • współczesne teorie socjologiczne, w tym zwłaszcza:
 teorie dyskursu
, teorie konfliktu i władzy
 oraz socjologia historyczna
 • socjologia dewiacji, w tym zwłaszcza
: ciało i transgresja
, historia i socjologia pornografii
 • polityka pamięci (zwłaszcza polska polityka pamięci)
 • filozofia społeczna

Najważniejsze publikacje:

Książki

 • Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013
 • Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2010
 • Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
 • Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006
 • Dyskursy o Śląsku. Kształtowanie śląskiej tożsamości regionalnej i narodowej w dyskursie publicznym, Interdyscyplinarne Koło Nauk o Społeczeństwie i Kulturze, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002

Najważniejsze artykuły dotyczące socjologicznej analizy dyskursu

 • „Elity w perspektywie socjologicznej analizy dyskursu” (w:) Marek Czyżewski, Karol Franczak, Magdalena Nowicka, Jerzy Stachowiak (red.), Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2014, s. 61-87
 • „Rola dyskursu ideologicznego w mobilizacji ludobójczej w XX wieku” (w:) Studia Socjologiczne, 2012, nr 1, s. 177-198
 • „Znaczenie analizy dyskursu dla socjologii narodowości” (w:) Kultura i Społeczeństwo, 2004, nr 1, s. 69-96
 • „Skandal jako strategia dyskursywna w publicznych debatach o ludobójstwach” (w:) Tematy z Szewskiej, 2011, nr 2(6), s. 125-134
 • „Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu”  (w:) Anna Horoltes (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 113-133
 • „Dyskurs” (w:) Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, Joanna Kalicka, Modi memorandi (red.), Leksykon kultury pamięci, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 102-106
 • „Smaragdus Europae. Śląskie wspólnoty pamięci a dyskursywna reprodukcja narodu polskiego” (w:) Przegląd Filozoficzno-Literacki, 2012, nr 4(35), s. 297-318
 • „Dyskurs nowych mediów a rozwój języków mniejszościowych i regionalnych” (w:) Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych, Konferencja, Warszawa, 5 listopada 2013 r., Biuro Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 35-43