dr hab. Łucja Biel

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Badania korpusowe – ćwiczenia, I rok, II semestr (2015/2016 – 2020/2021)

Kontakt:

Zakład Badań nad Dyskursem, Instytut Lingwistyki Stosowanej, pokój 00.100

l.biel@uw.edu.pl

Kariera naukowa:

 • magister filologii angielskiej, specjalizacja przekładoznawcza, Uniwersytet Jagielloński, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. E. Tabakowskiej, 1998
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (z wyróżnieniem), Filologiczne Studium Doktoranckie, Uniwersytet Gdański, rozprawa pt. „Distance in English and Polish”, promotor prof. dr hab. R. Kalisz, 2004
 • doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, 2015

Zainteresowania naukowe:

 • Językoznawstwo korpusowe
 • Komunikacja międzynarodowa
 • Translatoryka
 • Dyskurs prawniczy, biznesowy i instytucjonalny

Najważniejsze publikacje:

 • Łucja Biel, Jan Engberg, M. Rosario Martín Ruano, Vilelmini Sosoni (red.) (2019) Research Methods in Legal Translation and Interpreting, London: Routledge.
 • Silvia Marino, Łucja Biel, Martina Bajčić, Vilelmini Sosoni (red.) (2018) Language and Law. The Role of Language and Translation in EU Competition Law, Cham: Springer.
 • Biel, Łucja (2017) Lost in the Eurofog. The Textual Fit of Translated Law. Second revised edition. Frankfurt: Peter Lang.
 • Biel, Łucja (2014) Lost in the Eurofog. The Textual Fit of Translated Law. Frankfurt: Peter Lang.
 • Biel, Łucja (2014) „The textual fit of translated EU law: a corpus-based study of deontic modality”, The Translator 20(2), 2014, doi10.1080/13556509.2014.909675.
 • Biel, Łucja (2014) „Phraseology in Legal Translation: a Corpus-based Analysis of Textual Mapping in EU Law”. Ashgate Handbook of Legal Translation, ed. by Le Cheng, King Kui Sin, and Anne Wagner. Ashgate Publishing.
 • Biel, Łucja (2011) “Integrating professional realism in legal translation classroom: translation competence and translator competence,” Meta. Translators’ Journal 56:1, 162-178.
 • Biel, Łucja (2011) “Training translators or translation service providers? EN 15038:2006 standard of translation services and its training implications,” The Journal of Specialised Translation 16, 61-76.