dr Łukasz Zaremba

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (rok akad. 2017/2018)

Kontakt:

Instytut Kultury Polskiej UW
lukaszaremba@gmail.com
http://ikp.uw.edu.pl/dr-lukasz-zaremba/

Kariera naukowa:

2016 – doktor nauk humanistycznych w zakresie wiedzy o kulturze, Uniwersytet Warszawski

Redaktor pisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”
Tłumacz (m.in. W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy?; N.Mirzoeff, Jak zobaczyć świat;
J. Crary, Zawieszenia percepcji; H. Steyerl, Wyklęty lud ekranu)
Laureat stypendiów FNP START (2012 i 2013) i stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla młodych naukowców (2016-2019)

Zainteresowania naukowe:

  • Teorie obrazu i wizualności
  • Antropologia kultury wizualnej
  • Metodologia historii sztuki
  • Socjologia wizualna
  • Filozofia obrazu
  • Teoria mediów, archeologia mediów
  • Kultura polska XXI wieku

Najważniejsze ostatnie publikacje:

Książki

  • Obrazy wychodzą na ulice, Warszawa 2017 (w druku)
  • Kultura wizualna w Polsce (fragmenty), red. I. Kurz, P. Kwiatkowska, M. Szcześniak, Ł. Zaremba,  Warszawa 2017 (w druku)
  • Antropologia kultury wizualnej, red. red. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba Warszawa 2012.

Artykuły:

https://uw.academia.edu/ŁukaszZaremba