dr hab. prof. ucz. Małgorzata Jacyno

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna – wykład, I rok
(rok akad. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; 2020/2021; 2022/2023)
Fakultet socjologiczny: Ekonomia i nowoczesne imaginaria – II rok
(rok akad. 2018/2019, 2019/2020; 2020/2021)

Kontakt:

Wydział Socjologii

jacynoma@is.uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

  • socjologia kultury
  • kultura nowoczesnego indywidualizmu
  • kultura terapeutyczna

Najważniejsze publikacje:

Jacyno Małgorzata (2014), „Możliwość zarządzania ryzykiem społecznym” (w:) Acta Innovations, Tom: 10, s. 57-65.
Jacyno Małgorzata (2013), „Anatomia nowoczesnej refleksyjności” (w:) Przegląd Socjologii Jakościowej, Nr 3, s. 44-57.
Jacyno Małgorzata (2012), „Od feminizacji do hybrydyzacji podmiotu” (w:) Kultura Współczesna, 2012/3 (74).
Jacyno Małgorzata (2012), „Style życia” (w:) Anna Giza, Małgorzata Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Jacyno Małgorzata (2011), „Dekonstrukcja i plenienie się podmiotu. Nowe tryby upodmiotowienia w zwyczajnej kulturze” (w:) Kultura i Społeczeństwo, 2011/1, s. 3-24.
Jacyno Małgorzata (2010), „Boys in White. Narracje medyczne w kulturze popularnej” (w:) A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik (red.), Kultura popularna. Konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, Kraków: Impuls.
Jacyno Małgorzata (2010), „Cudowność i magiczność w kulturze popularnej” (w:) A. Wieczorkiewicz, M. Kostaszuk-Romanowska (red.), Spektakle zmysłów, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Jacyno Małgorzata, (2010), „Techniki self a technologie cyfrowe” (w:) Kultura Popularna, 2010/1, s. 77-81.
Jacyno Małgorzata (2007), Kultura indywidualizmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Jacyno Małgorzata (2007), „Medykalizacja dzieciństwa i możliwość jego powtórnego zaczarowania”, M. Dudzikowa, M. Czerpaniak-Walczak (red.) Wychowanie. Procesy, Pojęcia, Konteksty, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, s. 155-172.
Jacyno Małgorzata (2007), „Kultura terapeutyczna a demokratyzacja życia” (w:) Małgorzata Głowacka-Grajper, Ewa Nowicka (red.), Jak się dzielimy i co nas łączy? Kraków: Nomos.
Jacyno Małgorzata, Alina Szulżycka (1999), Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Jacyno Małgorzata (1997), Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.