dr hab. prof. ucz. Małgorzata Sikorska

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Zespołowy projekt badawczy (perspektywa socjologiczna) – I rok
(rok akad. 2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023)
O tym się mówi – analiza dyskursu publicznego w Polsce – II rok
(rok akad. 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023)

Kontakt:

Wydział Socjologii UW
me.sikorska@uw.edu.pl

Kariera naukowa:

 • 2022 – profesor uczelni
 • 2020 – habilitacja w IS UW
 • 2007 – doktorat w IS UW
 • 1998 – magisterium w IS UW
 • 1995 – 1998 – Collegium Invisibile
 • czerwiec 1997 – sierpień 1997 – University of Michigan, Ann Arbor, USA, stypendium sponsorowane przez Instytut Studiów Społecznych UW oraz ISR – Institute for Social Research, University of Michigan

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia rodziny – szczególnie: zmiana wzorów socjalizacji we współczesnej Polsce; zmiany w sferze życia rodzinnego, nowe role matki, ojca i dziecka
 • przemiany obyczajowości
 • współczesne społeczeństwo polskie

Ostatnie publikacje:

 • Sawicka M., Sikorska M. (2020), Struggling with Emotions in Times of Social Change: Control Restoring Operations in the Workplace and the Family (w:) Polish Sociological Review 2020/212(4): 411–424
 • Sikorska M. (2020), Ambiwalencja socjologiczna jako kategoria użyteczna w badaniach życia rodzinnego (w:) Studia Socjologiczne 2020/3 (238), strony: 107–133
 • Sikorska M. (2020), ‘Addictive’ for children and ‘helpful’ to parents: electronic devices as a non-human actor in family relations (w:) Journal of Family Studies
 • Sikorska M. (2020), Rodzina, co to takiego? – teoretyczne wymiary zróżnicowania w definiowaniu oraz badaniu rodzin (w:) Obrazy życia rodzinnego i intymności. Książka dedykowana Profesor Annie Kwak (red.) Bieńko M., Rosochacka-Gmitrzak M., Wideł E., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa, strony: 43–56
 • Sikorska M. (2019), Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce – rekonstrukcja codzienności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Sikorska M. (2018), Teorie praktyk jako alternatywa dla badań nad rodziną prowadzonych w Polsce (w:) Studia Socjologiczne 2/2018: 31–63
 • Sikorska M. (2016), „Prywatne” i „publiczne” konteksty 
macierzyństwa oraz rozrodczości
 – analiza dyskursu publicznego (w:) Societas Communitas 21/2016
 • Sikorska M. (2016), From „Absent Father” to „Involved Father” : Changes in the Model of Fatherhood in Poland and Role of Mothers-„Gatekeepers” (w:) Balancing Work and Family in Changing Society. The Fathers’ Perspective (red.) Ruspini E., Crespi I., Palgrave Macmillan US, strony: 163-175
 • Sikorska M. (2015), Czyje są dzieci? – o „prywatyzowaniu” versus „upublicznianiu” dzieci w dyskursie publicznym (w:) Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody (red.) Lewicki M. Mandes S., Przybylska A., Sikorska M., Trutkowski C., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, strony: 133-145
 • Lewicki M. Mandes S., Przybylska A., Sikorska M., Trutkowski C. (red.) Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Sikorska M. (2014) Changes in the area of family life in Poland (w:) Family and Social Change in Socialist and Post-Socialist Societies: Change and Continuity in East Europe and East Asia (red.)Zsombor Rajkai, Brill, Leiden
 • Sikorska M. (2014) „Tradycyjni” versus „ponowocześni” – rosnąca polaryzacja wzorów życia rodzinnego we współczesnej Polsce” (w:) Beata Łaciak (red.) Obyczajowość polska początku XXI wieku – w procesie przemian, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa
 • Sikorska M. (2014) Gra o rodzinę i gra w rodziny (w:) Instytut IDEI 5/2014, Warszawa
 • Sikorska M. (2014) Módl się, spiskuj i przekłuwaj. ‚Ojciec Szpiler’ Vinko Bresana i polityka prorodzinna (w:) Kultura Liberalna, nr 272 (13/2014)
 • Sikorska M. (2013), Ile ojca w polskim ojcu (w:) Kultura Liberalna, nr 259 (51/2013)
 • Sikorska M. (2013), Rodzenie dzieci: obowiązek niemal narodowy (w:) Kultura Liberalna, nr 231 (24/2013)
 • Sikorska M. (2012) (redakcja wraz z Anną Gizą) Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
 • Sikorska M. (2012), Życie rodzinne (w:) Współczesne społeczeństwo polskie (red.) Anna Giza, Małgorzata Sikorska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
 • Sikorska M. (2012), raport: Ciemna strona macierzyństwa, o niepokojach współczesnych matek, publikacja wydana w ramach programu AXA „Wspieramy mamy”, Warszawa
 • Sikorska M. (2012), Coraz mniej rodziny, coraz więcej jednostek, czyli o przemianach sfery życia rodzinnego w Polsce (w:) Przemiany wartości Polaków w jednoczącej się Europie, (red.) Aleksandra Jasińska-Kania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Sikorska M. (2012), Ile matki Polki, a ile „nowej matki”? O wzorach macierzyństwa we współczesnej Polsce (w:) Między rutyną a codziennością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego (red.) Konstanty Strzyczkowski, Tomasz Maślanka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Sikorska M. (2011), Ojciec nadchodzi (w:) Tygodnik Powszechny
 • Sikorska M. (2009), Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko – o nowym układzie sił w polskich rodzinach, WAiP, Warszawa
 • Sikorska M. (2009), Być rodzicem we współczesnej Polsce – nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009