dr Marta Gruszecka

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi na świecie (cz. 1) – ćwiczenia, II rok, I semestr (2016/2017, 2017/2018)​

 

Kontakt:

​Instytut Lingwistyki Stosowanej, ul. Dobra 55

dyżury:

e-mail: gruszecka.marta@gmail.com

 

Kariera naukowa:

  • 2015 – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa przyznany na Wydziale Anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  ukończenie Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim: Language, Society, Technology & Cognition (tytuł pracy: „Po katastrofie: Polityczne wykorzystanie traumy zbiorowej 11 września 2001 i Smoleńska w dyskursie medialnym”)
  • 2011 – tytuł magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • 2008 – licencjat w zakresie filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe:

  • trauma zbiorowa oraz pamięć zbiorowa
  • krytyczna analiza dyskursu
  • analiza dyskursu publicznego
  • analiza sieci tekstowych

Ważniejsze publikacje:

Gruszecka, Marta, Pikusa, Michał. 2016. „Ja, Cleverbot”, [w:] Kuś, Violetta (red.), Live’Bot, 41-51.

Gruszecka, Marta, Michalik, Tomasz. 2014. „Przyjemne miejsca trudnej pamięci. O kiczu martyrologicznym na przykładzie skansenu w Szymbarku”. Zeszyty Naukowe KUL nr 56: 2-3.