Katarzyna Dębska

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Badania etnograficzne – rok akad. 2016/2017, I rok, I sem

Kontakt:

k.debska@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa:

2009 – 2012 – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego – socjologia, IS UW (studia I stopnia)

2012 – 2015 – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego – socjologia, IS UW (studia II stopnia)

2009 – 2014 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

2015 – obecnie – doktorantka w IS UW

Zainteresowania naukowe:

teorie klas społecznych, gender studies, socjologia literatury, metodologia badań jakościowych

Najważniejsze publikacje:

Polski dyskurs publiczny dotyczący rodzin z wyboru w latach 2003-2013 (wraz z Krzysztofem Arcimowiczem oraz Aleksandrem Wasiakiem-Radoszewskim), „Studia Socjologiczne” nr 4, 2014

Udział w projektach badawczych:

projekt „Rodziny z wyboru” w Polsce realizowany w  Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem dr hab. Joanny Mizielińskiej
projekt Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej realizowany w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych pod kierownictwem dr. Pawła Poławskiego