dr hab. Mikołaj Lewicki

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Nowe media a komunikacja – wykład, I rok
(rok akad. 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023)

Korporacja i komunikacja – konwersatorium, II rok
(rok akad. 2016/2017) (zajęcia prowadzone z Bartłomiejem Brachem)

Kontakt:

Wydział Socjologii
m.lewicki@uw.edu.pl

Kariera naukowa:

 • 1995-2000 – studia magisterskie w Międzywydziałowym Kolegium Indywidualnych Studiów Międzywydziałowych
 • 1997-2000 – studia magisterskie w Ośrodku Studiów Amerykańskich, magister kulturoznawstwa
 • 2008 – tytuł doktora, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 • 2020 – habilitacja, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia czasu
 • kultura gospodarcza Polski (ekonomia polityczna)
 • problematyka mediów masowej komunikacji

Najważniejsze publikacje:

 • „Spersonalizowane społeczeństwo. O pożytkach pojęcia technologii intelektu” (w:) Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody (red.) Lewicki M. Mandes S., Przybylska A., Sikorska M., Trutkowski C., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2015
 • „Popękane lustro. Wydawcy, publicyści i redaktorzy o samowiedzy Polaków” (w:) A Giza i in., Gabinet luster. O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie społecznym. Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013
 • „Kalkulacje codzienności. Życie w sieciach relacji z długiem” (w:) Konstanty Strzyczkowski, Tomasz Maślanka (red.) Między rutyną a codziennością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
 • „Gospodarka i zachowania ekonomiczne” (w:) Anna Giza, Małgorzata Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 • „Transfer wiedzy w międzynarodowej korporacji bankowej”, (w:) J. Kochanowicz, S. Mandes, M. Marody (red.), Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007