prof. dr hab. Mirosława Marody

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Dyskurs towarzyski – fakultet socjologiczny, konwersatorium, II rok, i II semestr (rok akad. 2016/2017)
Seminarium magisterskie

Kontakt:

Instytut Socjologii, Zakład Psychologii Społecznej
marodymi@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa:

 • 1994 – tytuł profesora
 • 1985 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW
 • 1974 – doktorat, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • 1970 – magisterium, Wydział Nauk Społecznych UW

Zainteresowania naukowe:

 • społeczeństwo ponowoczesne
 • społeczeństwo polskie
 • społeczna historia jednostki

Najważniejsze ostatnie publikacje książkowe:

 • Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2014
 • Kultura i gospodarka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2010 (redaktor wraz z J. Kochanowiczem i współautor)
 • Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2007
 • Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2007 (redaktor wraz z: Jacek Kochanowicz i S. Mandes oraz współautor)
 • Społeczna przestrzeń internetu. Warszawa: Academica. Wydawnictwo SWPS, 2006 (redaktor wraz z D. Batorski i A. Nowak)
 • Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2004 (wraz z A. Gizą-Poleszczuk)
 • Poles among Europeans. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2004, (redaktor wraz z: A. Jasińska-Kania i współautor)
 • Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2004 (redaktor i współautor)
 • Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2002, (redaktor wraz z: A.Jasińska-Kania i współautor)
 • Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2002 (redaktor i współautor)
 • Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości,  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000; redaktor i współautor