dr Monika Konert-Panek

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Wykład Socjolingwistyka i dyskurs (2020/2021, 2021/2022; 2022/2023)

Kontakt:

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
m.konert@uw.edu.pl

Kariera naukowa:

2007 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe:

  • fonetyka i fonologia języka angielskiego
  • socjolingwistyka
  • stylistyka
  • lingwistyka kontrastywna

Najważniejsze ostatnie publikacje:

Konert-Panek, Monika. (2021). From Mentalism to Optimality Theory. Notion of the Basic Phonological Segment. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Konert-Panek, Monika, Gradowski, Mariusz. (2021). „„Dublin in the rain is mine” – tożsamość i (prze)tworzona tradycja w piosence Big Fontaines D.C.” Czas Kultury 

Gradowski, Mariusz, Konert-Panek, Monika. (2020). Marlene Dietrich i „The Millionaire Waltz” Queen. Językowo-muzyczne konstrukcje persony w muzyce popularnej. Załącznik Kulturoznawczy 2020 nr 7.

Konert-Panek, Monika. (2019). Śpiew w anglojęzycznej muzyce popularnej: konwencje i ich przekraczanie. Perspektywa fonostylistyczna, [w]: Etyka i estetyka słowa w piosence, Gajda K., Chrząstowska M. (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 231-242.

Konert-Panek, Monika. (2019). Na pograniczu słowa i muzyki – perspektywa fonetyczna, [w]: Unisono w wielogłosie 6: Rock na pograniczach, Marcinkiewicz R. (red), Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
ss. 13-19.

Konert-Panek, Monika. (2018). Singing accent Americanisation in the light of frequency effects: LOT unrounding and PRICE monophthongisation in focus. Research in Language 16 (2), ss. 155-168.

Konert-Panek, Monika. (2017). Overshooting Americanisation. Accent stylisation in pop singing – acoustic properties of the BATH and TRAP vowels in focus, Research in Language 15 (4), ss. 371-384.

Konert-Panek, Monika. (2017). Americanisation versus Cockney Stylisation in Amy Winehouse’s Singing Accent, [w]: Ethnic and Cultural Identity in Music and Song Lyrics, Kennedy V., Gadpaille M. (red.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 77-94.

Konert-Panek, Monika. (2017). „Just fake accent nicked from someone posh”. Akcent w śpiewie jako wyraz tożsamości regionalnej i klasowej – przypadek Sleaford Mods. [w]: Muzyka/Uniwersytet/Technologia/Emocje. Studia nad muzyką popularną, Juszczyk A., Sierzputowski K., Papier S., Giemza N. (red.), Kraków: AT Wydawnictwo, ss. 123-136.

Konert-Panek, Monika. (2017). „Don’t follow leaders, watch the pawking metaws”. Akcent Boba Dylana a tradycje muzyczne amerykańskiego Południa, [w]: Nowe słowa w piosence. Źródła. Rozlewiska, Budzyńska-Łazarewicz M., Gajda K (red.), Poznań: Fundacja Instytut Kultury Popularnej, ss. 87-101.

Konert-Panek, Monika. (2016). „Under Pressure”: dwa głosy – dwa akcenty. Socjofonetyczny obraz czynników warunkujących styl wokalny w muzyce popularnej, [w]: Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance (1), Osiński J., Pranke M., Tański P (red.), Toruń: UMK, ss. 87-108.

Gradowski, Mariusz, Konert-Panek, Monika. (2016). How Covers Change Musical and Linguistic Sounds: A Case Study of “Love is Blindness” by U2 and Cassandra Wilson, [w]: Symphony and Song: The Intersection of Words and Music, Kennedy V., Gadpaille M. (red.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 171-185.

Konert-Panek, Monika. (2015). Akcent a wizerunek. Foniczne aspekty stylu rockowego, [w]: Kultura rocka. Twórcy – tematy – motywy (1), Osiński J., Pranke M., Szwagrzyk A, Tański P (red.), Toruń: UMK, ss. 61-76.