dr Paweł Dobrosielski

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Analiza dyskursu specjalistycznego: Pamięć zbiorowa
(rok akad. 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023)

Kontakt:

Zakład Kultury Współczesnej
Instytut Kultury Polskiej
Wydział Polonistyki UW
p.dobrosielski@uw.edu.pl

Kariera naukowa:

2016 – doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

Zainteresowania naukowe:

 • studia krytyczne
 • pamięć zbiorowa
 • dyskurs holokaustowy
 • kultura wernakularna
 • filozofia hermeneutyczna

Najważniejsze ostatnie publikacje:

Książki

 • Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej, (red.) Paweł Dobrosielski, Justyna Kowalska-Leder, Iwona Kurz, Małgorzata Szpakowska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
 • Dobrosielski Paweł, Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa w perspektywie antropologii pamięci [monografia w druku]

Artykuły

 • Dobrosielski Paweł, Stodoła, [w:] red. Paweł Dobrosielski, Justyna Kowalska-Leder, Iwona Kurz, Małgorzata Szpakowska, Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
 • Dobrosielski Paweł, Pierzyna, [w:] red. Paweł Dobrosielski, Justyna Kowalska-Leder, Iwona Kurz, Małgorzata Szpakowska, Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
 • Dobrosielski Paweł, Sulej Karolina, Zwierzę, [w:] red. Paweł Dobrosielski, Justyna Kowalska-Leder, Iwona Kurz, Małgorzata Szpakowska, Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
 • Dobrosielski Paweł, Człowiek bez niewinności. Izraelski bohater Hłaski, [w:] red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Karol Pessel, Igor Piotrowski, „Sto metrów asfaltu” – Warszawa Marka Hłaski, Wydawnictwo Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2016.
 • Dobrosielski Paweł, „Żyd z pieniążkiem” jako praktyka polskiej kultury wernakularnej. Wstępny raport z badań, „Kultura Współczesna” 2015, nr 3.
 • Dobrosielski Paweł et al., Kultura wernakularna. Antropologia projektów nieudanych, „Kultura Współczesna” 2015, nr 3.
 • Dobrosielski Paweł, „Ten rodzaj wojny odpowiadał mi wyjątkowo”, [w:] red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Karol Pessel, Igor Piotrowski, „Ceglane ciało, gorący oddech” – Warszawa Leopolda Tyrmanda, Wydawnictwo Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2015.
 • Dobrosielski Paweł, Przyczynek do dyskusji o problemie kategoryzowania w polskim dyskursie holokaustowym na przykładzie recepcji pism Jana Tomasza Grossa, [w:] red. Zbigniew Kloch, Łukasz Grützmacher, Marek Kaźmierczak, Znakowe wartości kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 • Dobrosielski Paweł, Napiórkowski Marcin, Writing poetry after Auschwitz, [w:] red. Jason Holt, Leonard Cohen and Philosophy, Open Court Press, Chicago 2014.
 • Dobrosielski Paweł, Puste miejsce po pisuarze – wpływ gestu Marcela Duchampa na codzienność, [w:] red. Roman Chymkowski, Peryferia kultury, Warszawa 2013.
 • Dobrosielski Paweł, Napiórkowski Marcin, Zbieranie nakrętek. Wyrzuty sumienia w późnym kapitalizmie, „Kultura Współczesna” 2012, nr 3.
 • Dobrosielski Paweł, Napiórkowski Marcin, Przebaczenie jako kategoria kultury XX wieku na przykładzie Kinderszenen Rymkiewicza oraz Słonecznika Wiesenthala, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2011, nr 7.
 • Dobrosielski Paweł, Holokaustowe formuły i gesty Marka Hłaski, [w:] red. Roman Chymkowski, Pongo. Szkice z antropologii literatury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Dobrosielski Paweł, Opowiadanie Marka Hłaski Szukając gwiazd jako parabola Holocaustu, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2008, nr 4.