dr hab. Urszula Topczewska

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Seminarium magisterskie – seminarium I rok (sem. letni) i II rok (sem zimowy i letni) (2017/2018-2021/2022)

Kontakt:

​Instytut Lingwistyki Stosowanej, ul. Dobra 55, pok. 00.092

dyżury: wtorki 13.15-14.45 (z wyjątkiem terminów posiedzeń Rady Wydziału i Rady Instytutu) 

e-mail: u.topczewska@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

  • semantyka
  • pragmatyka językowa
  • narratologia
  • translatoryka

Ważniejsze publikacje:

  • Phraseolexeme in Paulusbriefen und ihre Wiedergabe im Deutschen und im Polnischen anhand ausgewählter Bibelübersetzungen (Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier 2004).
  • Leonardo Sciascia – un classico del giallo italiano? (Roma: Aracne 2009).
  • Konnotationen oder konventionelle Implikaturen? (Frankfurt a.M. et al.: Peter Lang 2012).
  • „Interpretacja jako metoda analizy dyskursu”, w: Urszula Okulska, Urszula Topczewska i Anna Jopek-Bosiacka (red.) Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej – In memoriam Profesor Anny Duszak (1950-2015) (Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2018), s. 175-197.
  • „Tautologische Slogans: Bedeutung als Implikatur”, w: Zofia Berdychowska, Frank Liedtke (red.) Prägnante Kürze und mehr : Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum (Berlin: Peter Lang, 2020).
  • „Hermeneutyka dyskursu w ujęciu Fritza Hermannsa”, Forum Lingwistyczne 8 (8), 1-11 (2021).