dr hab. Ewa Gruszczyńska

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Seminarium magisterskie – seminarium, II rok, I semestr

Kontakt:

Zakład Badań nad Dyskursem, Instytut Lingwistyki Stosowanej, pokój 00.093

e.gruszczynska@uw.edu.pl

Kariera naukowa:

 • absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr. Phil 2001 stopień naukowy doktora filozofii w zakresie języków słowiańskich równorzędny ze stopniem doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego; Uniwersytet w Uppsali 2001
 • studia na wydziale Nordiska språk na Uniwersytecie Uppsalskim w zakresie „Svenska för utlandska talande”
 • doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW 2013

Zainteresowania naukowe:

 • stan współczesnej polszczyzny
 • dawny polski przekład prasowy
 • polski przekład medialny
 • językowy obraz emocji z perspektywy kontrastywnej

Najważniejsze publikacje:

 • O nieprzekładalności i innych memach przekładu – na marginesie rozważań o tłumaczeniu poezji, „Acta Sueco-Polonica” 2008/9, nr 15, s. 25–32.
 • Poprawnie czy nie, czyli o potrzebie łączenia praktyki z teorią przekładu, [w:] K. Hejwowski, A. Szczęsny, U. Topczewska [red.], 50 lat polskiej translatoryki. 2009, s. 275-283.
 • Orkiestra z wieży Babel, czyli okrężny model przekładu, [w:] G. Dąbkowski [red.], Polszczyzno moja …, Oficyna Wydawnicza ASPRA: Warszawa 2009, s. 95–109.
 • Cyfrowa Biblioteka Druków ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku, dostępna pod adresem: http://cbdu.id.uw.edu.pl/ [komentarze do 100 gazet ulotnych], 2009.
 • Gruszczyńska, A. Just. A. Przekład ulotny – zwiastun międzykulturowej komunikacji masowej. [w:] Tłumacz wobec problemów kulturowych. Język a komunikacja 26, Tertium: Kraków 2010, s. 263–273.
 • Wpływ gramatyki na literaturę w kontekście przekładu, [w:] A. Kukułka-Wojtasik [red.], „Translatio i literatura”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2011, s. 165–175.
 • Manipulacja za pomocą przekładu w gazetach ulotnych, [w:] J. Esquibel, M. Kizeweter [red.], Manipulation in Translation, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej: Warszawa 2011, s. 169–182.
 • Szwedzkojęzyczne gazety ulotne dotyczące Polski. „Acta Sueco-Polonica” 2012, nr 18, s.71-91.
 • Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja – perswazja – manipulacja. Oficyna Wydawnicza ASPRA: Warszawa 2012, s. 246.