05 czerwca 2017 r.

Plan zajęć dla I roku – rok akad. 2017/2018

I SEMESTR – plan zajęć:

wtorek (zajęcia w ILS)
8.00-9.30 – dr hab. Łucja Biel, ćwiczenia: Badania korpusowe
9.45-11.15 – dr Urszula Okulska-Łukawska, wykład: Style-gatunki-konteksty
11.30-13.00 – dr Urszula Okulska-Łukawska, wykład: Modele analizy dyskursu
15.00-16.30 – dr Urszula Okulska-Łukawska, konwersatorium: Dialog społeczny i międzykulturowy

środa (zajęcia w IS)
12.00-13.30 – Edwin Bendyk, wykład: Nowe media a komunikacja, sala 403
14.00-15.30 – prof. Lech Nijakowski, wykład: Władza-manipulacja-komunikacja, sala 403
16.00-17.30 – dr Łukasz Zaremba (Instytut Kultury Polskiej), ćwiczenia: Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (perspektywa lingwistyczna), sala 403

piątek (zajęcia w IS)
10.00-11.30 – dr hab. Sławomir Mandes, ćwiczenia: Jakościowa i ilościowa analiza treści, sala 411/mgr Mateusz Grodecki,, ćwiczenia: Badania etnograficzne, sala 400
12.00-13.30 – mgr Mateusz Grodecki, ćwiczenia: Badania etnograficzne, sala 400/dr hab. Sławomir Mandes, ćwiczenia: Jakościowa i ilościowa analiza treści, sala 411
14.00-15.30 – dr hab. Sławomir Mandes, wykład: Tożsamość i budowanie więzi społecznych (perspektywa socjologiczna), sala 403

 

II SEMESTR – spis zajęć:

prof. Elżbieta Hałas, seminarium magisterskie (socjologiczne, dla I roku): Dyskurs – interakcja – tożsamość
prof. Elżbieta Hałas, wykład: Modele analizy dyskursu (perspektywa socjologiczna)
prof. Małgorzata Jacyno, wykład: Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna
dr hab. Lech Nijakowski, konwersatorium: Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści
dr Małgorzata Sikorska, ćwiczenia: Zespołowy projekt badawczy (perspektywa socjologiczna)
mgr Anna Szylar, ćwiczenia: Warsztaty z analizy dyskursu wizualnego (perspektywa socjologiczna)
dr Anna Przybylska, ćwiczenia: Deliberacje i sondaż deliberatywny
dr A. Kulczyńska, ćwiczenia: Analiza lingwistyczna i retoryczna
dr A. Kulczyńska, ćwiczenia: Analiza konwersacyjna
dr T. Korybski, ćwiczenia: Zespołowy projekt badawczy
dr U. Okulska, wykład: Tożsamość i budowanie więzi społecznych
dr U. Okulska, seminarium magisterskie (lingwistyczne, dla I roku)