Zasady przyznawania ITS

Zasady ITS dla JIS_z załącznikami

Przedmioty kierunkowe JiS, które powinna zaliczyć osoba mająca ITS:
I rok:
Modele analizy dyskursu (cz. 1 i 2)
Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści
Tożsamość i budowanie więzi społecznych (cz. 1)
Zespołowy projekt badawczy (do wyboru jeden spośród dwóch obszarów tematycznych)
Seminarium magisterskie (jeden semestr)

II rok:
Tożsamość i budowanie więzi społecznych (cz. 2)
Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce
Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi na świecie
Seminarium magisterskie (dwa semestry, w tym napisanie pracy magisterskiej)