23 listopada 2017 r.

Nagroda dla absolwentki JiS

Miło nam poinformować, że praca magisterska absolwentki JiS Pani Joanny Pachałko – napisana pod opieką dra hab. Lecha Nijakowskiego – pt. Rola dyskursu „magii Podlasia” w kreowaniu nowego wizerunku województwa podlaskiego na przykładzie filmu krótkometrażowego „Cząstka Podlasia” zdobyła nagrodę specjalną Telewizji Polskiej w XI edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności Polski.
Serdecznie gratulujemy Pani Magister i Panu Promotorowi!