21 grudnia 2017 r.

Plan zajęć na II semestr

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć na II semestr bieżącego roku akademickiego.
Jest on dostępny w zakładce: Studia – Plan zajęć.