10 sierpnia 2018 r.

Wykład inauguracyjny

Dzięki inicjatywie koła naukowego – Interdyscyplinarne Badania nad Dyskursem i Komunikacją wykład inauguracyjny w tym roku akademickim wygłosi dr Marta Neüff. Inauguracja odbędzie się w piątek, 28.09.2018, o godz. 11.00.
Zapraszamy nowych i obecnych studentów a także absolwentów JiS.

(Wykład odbędzie się w języku angielskim, dyskusja w języku polskim).

Abstrakt wykładu:

In her talk, “Crisis Rhetoric in contemporary U.S. American Politics“ Marta Neüff discusses how presidents rhetorically exploit the notion of crisis and why it matters. She examines the verbal responses of George W. Bush, Barack Obama and Donald Trump to pressing issues during their terms in office and shows how they make use of metaphors and myths to frame events in a way that suits their political goals.

Marta Neüff – doktor nauk humanistycznych w zakresie studiów amerykańskich. Absolwentka nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz amerykanistyki i filologii francuskiej na Uniwersytecie Humboldtów, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu literatury amerykańskiej i retoryki politycznej. W latach 2012 – 2018 referentka do spraw kultury i nauki, od 2018 attaché do spraw dyplomacji publicznej i kulturalnej w Ambasadzie Kanady w Niemczech. Od 2012 członek zarządu Polskiej Rady Społecznej w Berlinie. Autorka książki „Words of Crisis as Words of Power” (Benjamins 2018) oraz publikacji poświęconych retoryce politycznej i kwestiom migracji.